CÁC KHUYẾN MÃI TỪ AUTODESK

Khách hàng được hoàn lại đến 4.200.000 VNĐ Khi mua phần mềm AutoCad LT 2015 trước ngày 31/07/2014.

 

AutoCAD 2014

AutoCAD LT – Tiết kiệm tới 5.600.000 VND

Mua ngay và tiết kiệm tới  4.000.000 VND khi mua mỗi giấy phép vĩnh viễn cho tới 30 tháng 06, 2014*
Tiết kiệm thêm 1.600.000 VND khi mua Autodesk® Subscription đi kèm với mua mới AutoCAD LT® 2015 giấy phép vĩnh viễn đến 30/06/2014.

FAQ* - Điều khoản và điều kiện CTKM

*Hiệu lực từ 01/05/2014  – 30/06/2014

  • AutoCAD LT New License Promotion offer: Tiết kiệm ngay 4000.000 VND khi mua giấy phép vĩnh viễn đối với các sản phẩm  Autodesk® AutoCAD LT® 2015, Autodesk® AutoCAD LT® for Mac 2013, Autodesk® Revit LT™ 2015, Autodesk® AutoCAD® Revit LT™ Suite 2015. 
  • Khi khách hàng mua Autodesk® Subscription cùng với Autodesk® AutoCAD LT® 2015 mới, Autodesk® AutoCAD LT® for Mac 2013, Autodesk® Revit LT™ 2015, khách hàng sẽ tiết kiệm thêm 1.600.000 VND trên mỗi giấy phép vĩnh viễn đặt mua.

Khuyến mãi này chỉ hiệu lực tại Việt Nam với giá bán được Autodesk hỗ trợ thấp hơn các khu vực khác. Chương trình này không được phép gộp chung với các khuyến mãi khác. Khối giáo dục/ Edu/Academic không được phép tham gia chương trình này. Giấy phép dành cho Education, nâng cấp, và chuyển đổi cũng không đủ điều kiện để thực hiện. 

Chương trình này có sẵn tại Pacisoft. Vui lòng tham khảo đại lý bán lẻ Pacisoft- Autodesk tại Việt Nam để biết thêm chi tiết. Giá đại lý bán lẻ có thể thay đổi. AUTODESK &  PACISOFT CÓ QUYỀN HỦY BỎ, TẠM NGỪNG, hoặc sửa đổi một phần hoặc toàn bộ KHUYẾN MẠI  NÀY VÀO BẤT CỨ LÚC NÀO VÀ  KHÔNG THÔNG BÁO, vì lý do nào đó,  GIÁ CHO AUTODESKCÓ THỂ THAY ĐỔI. Chương trình KM này không kết hợp với bất kỳ CTKM khác.

Giá bán lẻ đề nghị từ Autodesk (chưa có khuyến mãi)

+ AutoCAD LT 2015  : VND 28.980.000        |         AutoCAD LT Subscription  : VND 5.600.000

+ Hàng có sẵn trong kho

+ Mã hàng : Autodesk AutoCAD LT 2015 Commercial New SLM 

AutoCAD 2014

AutoCAD LT 5-pack – Tiết kiệm tới 20.000.000 VND

Mua ngay và tiết kiệm tới  20.000.000 VND khi mua mỗi giấy phép vĩnh viễn cho bộ 5 cho tới 30 tháng 06, 2014*
Tiết kiệm thêm 1.600.000 VND khi mua Autodesk® Subscription đi kèm với mua mới AutoCAD LT® 2015 giấy phép vĩnh viễn đến 30/06/2014.

FAQ* - Điều khoản và điều kiện CTKM

*Hiệu lực từ 01/05/2014  – 30/06/2014

Giảm giá tới 11% được tính từ giá bán đề nghị- SRPcủa Autodesk cho SP lẻ 1-pack AutoCAD LT Autodesk ® 2015  và áp dụng cho giấy phép 5-pack AutoCAD LT ®.

  • AutoCAD LT New License Promotion offer: Tiết kiệm ngay 20.000.000 VND khi mua giấy phép vĩnh viễn đối với các sản phẩm  Autodesk® AutoCAD LT® 2015 đóng gói 5-pack (mỗi hộp sẽ cài đặt cho 5 máy tính).
  • Khi khách hàng mua Autodesk® Subscription cùng với Autodesk® AutoCAD LT® 2015 mới (bắt buộc), khách hàng sẽ tiết kiệm thêm 1.600.000 VND trên mỗi giấy phép vĩnh viễn đặt mua (tức tiết kiệm thêm 5* VND1.600.000)
  • Khách hàng mua gói 10-pack cũng sẽ tiết kiệm đến 40.000.000 VND và khi mua Autodesk® Subscription đi kèm cũng sẽ tiết kiệm được 10 * 1.600.000 VND

Khuyến mãi này chỉ hiệu lực tại Việt Nam với giá bán được Autodesk hỗ trợ thấp hơn các khu vực khác. Chương trình này không được phép gộp chung với các khuyến mãi khác. Khối giáo dục/ Edu/Academic không được phép tham gia chương trình này. Giấy phép dành cho Education, nâng cấp, và chuyển đổi cũng không đủ điều kiện để thực hiện. 

Chương trình này có sẵn tại Pacisoft. Vui lòng tham khảo đại lý bán lẻ Pacisoft- Autodesk tại Việt Nam để biết thêm chi tiết. Giá đại lý bán lẻ có thể thay đổi. AUTODESK &  PACISOFT CÓ QUYỀN HỦY BỎ, TẠM NGỪNG, hoặc sửa đổi một phần hoặc toàn bộ KHUYẾN MẠI  NÀY VÀO BẤT CỨ LÚC NÀO VÀ  KHÔNG THÔNG BÁO, vì lý do nào đó,  GIÁ CHO AUTODESKCÓ THỂ THAY ĐỔI. Chương trình KM này không kết hợp với bất kỳ CTKM khác.

Giá bán lẻ đề nghị từ Autodesk (chưa có khuyến mãi)

+ AutoCAD LT 2015 5-pack : VND 130.980.000        |         AutoCAD LT Subscription  : VND 5.600.000

+ Hàng có sẵn trong kho

+ Mã hàng : Autodesk AutoCAD LT 2015 Commercial New SLM 5-pack Promo

AutoCAD 2014

AutoCAD LT 10 -pack – Tiết kiệm tới 40.000.000 VND

Mua ngay và tiết kiệm tới  40.000.000 VND khi mua mỗi giấy phép vĩnh viễn cho tới 30 tháng 06, 2014*
Tiết kiệm thêm 1.600.000 VND khi mua Autodesk® Subscription đi kèm với mua mới AutoCAD LT® 2015 giấy phép vĩnh viễn đến 30/06/2014.

FAQ* - Điều khoản và điều kiện CTKM

*Hiệu lực từ 01/05/2014  – 30/06/2014

  • AutoCAD LT New License Promotion offer: Tiết kiệm ngay 40.000.000 VND khi mua giấy phép vĩnh viễn đối với các sản phẩm  Autodesk® AutoCAD LT® 2015 gói 10-pack. 
  • Khi khách hàng mua Autodesk® Subscription cùng với Autodesk® AutoCAD LT® 2015 mới  sẽ tiết kiệm thêm 1.600.000 VND trên mỗi giấy phép vĩnh viễn đặt mua.

Khuyến mãi này chỉ hiệu lực tại Việt Nam với giá bán được Autodesk hỗ trợ thấp hơn các khu vực khác. Chương trình này không được phép gộp chung với các khuyến mãi khác. Khối giáo dục/ Edu/Academic không được phép tham gia chương trình này. Giấy phép dành cho Education, nâng cấp, và chuyển đổi cũng không đủ điều kiện để thực hiện. 

Chương trình này có sẵn tại Pacisoft. Vui lòng tham khảo đại lý bán lẻ Pacisoft- Autodesk tại Việt Nam để biết thêm chi tiết. Giá đại lý bán lẻ có thể thay đổi. AUTODESK &  PACISOFT CÓ QUYỀN HỦY BỎ, TẠM NGỪNG, hoặc sửa đổi một phần hoặc toàn bộ KHUYẾN MẠI  NÀY VÀO BẤT CỨ LÚC NÀO VÀ  KHÔNG THÔNG BÁO, vì lý do nào đó,  GIÁ CHO AUTODESKCÓ THỂ THAY ĐỔI. Chương trình KM này không kết hợp với bất kỳ CTKM khác.

Giá bán lẻ đề nghị từ Autodesk (chưa có khuyến mãi)

+ AutoCAD LT 2015  : VND 248.980.000        |         AutoCAD LT Subscription  : VND 5.600.000

+ Đặt hàng trong vòng 07 ngày.

+ Mã hàng : Autodesk AutoCAD LT 2015 Commercial New SLM 10-Pack Promo