PTC, Inc (trước đây là Parametric Technology Corporation) là một công ty chuyên về phần mềm máy tính thiết kế 2D / 3D, quản lý vòng đời sản phẩm và các giải pháp quản lý dịch vụ. Dòng sản phẩm cốt lõi của nó là PTC Creo(CAD), PTC Windchill (quản lý vòng đời sản phẩm), PTC Mathcad (tính toán kỹ thuật), PTC Integrity (quản lý vòng đời ứng dụng),PTC Servigistics (quản lý vòng đời dịch vụ), và PTC Arbortext (kỹ thuật tài liệu hướng dẫn).

>>> Giới thiệu hãng phần mềm PTCPTC Creo

Bộ phần mềm chuyên để tạo ra sản phẩm 2D và 3D, phân tích, thiết kế và xem sản phẩm. Phần mềm PTC Creo được phát hành vào tháng 6 năm 2011 để thay thế cho các sản phẩm của PTC trước đây  Pro ENGINEER, CoCreate, và ProductView.

     

PTC Windchill 

Là phần mềm chuyên về mảng PLM dựa trên cơ sở dữ liệu mà web cung cấp, truy cập đến thông tin sản phẩm như tập tin dữ liệu MCAD và ECAD, văn bản quy trình và thông tin công nghệ phần mềm.

 
     
 

PTC Mathcad

Phần mềm tính toán kỹ thuật được sử dụng bởi các kỹ sư để giải quyết tài liệu và chia sẻ các tính toán sử dụng cho thiết kế sản phẩm.

     

PTC Integrity

Các sản phẩm gia đình PTC Integrity cung cấp một tập hợp toàn diện của Application Lifecycle Management (ALM) và Systems Engineering 

 
     
 

PTC Servigistics

Phần mềm quản lý vòng đời dịch vụ được sử dụng bởi các nhà sản xuất để hiểu cách lập kế hoạch dịch vụ, dịch vụ khách hàng, và phân tích dữ liệu sản phẩm trả lại có thể nâng cao giá trị dịch vụ qua vòng đời của một sản phẩm.

     

PTC Arbortext

Phần mềm tài liệu giúp các công ty tạo, quản lý và xuất bản các thông tin kỹ thuật.

 

Hiện tại Pacisoft là partner của PTC tại Việt Nam, chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm bản quyền của PTC. Cam kết các sản phẩm hoàn toàn chính hãng và luôn có sẵn để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Khách hàng có nhu cầu tư vấn, quan tâm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi.