3Ds Max là phần mềm thiết kế, dựng mô hình 3D, hoạt hình. VỚi khả năng tùy chỉnh, kết hợp và tạo nội dung một cách dễ dàng với 3Ds Max

V-RAY 3.0 FOR 3DS MAX:
V-Ray 3.0 for 3ds Max Workstation bao gồm:    
•  Giấy phép giao diện 1 người dùng     
•  1 giấy phép Render phổ biến

Giá nâng cấp phần mềm | V-Ray 2.0 to V-Ray 3.0 for 3ds Max Workstation

Giá nâng cấp phần mềm  V-Ray 1.5 to V-Ray 3.0 for 3ds Max


Chính sách giá mua mới

UNIVERSAL V-RAY 3,0 RENDER NODE

V-Ray 3.0 Render Node có khả năng phân phối và mạng lưới RENDERING sau:

V-Ray 3.0 for 3ds Max
V-Ray 3.0 for Maya
V-Ray Standalone 3.0
V-Ray for Blender
V-Ray for SketchUp 3.0 *
V-Ray 3.0 for Rhino *

Giá nâng cấp phần mềm | V-Ray 2.0 Render Nodes to Universal V-Ray 3.0 Render Nodes

of Render Nodes USD EUR GBP
1 130 100 80
5
420 300 260
10 690 500 430Giá nâng cấp phần mềm | V.Ray 1.5 Render Nodes to Universal V-Ray 3.0 Render Nodes

of Render Nodes USD EUR GBP
1 170 120 100
5
550 400 340
10 970 700 600


 
Hiện tại Pacisoft là partner của V-ray tại Việt Nam, chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm bản quyền của V-ray. Cam kết các sản phẩm hoàn toàn chính hãng và luôn có sẵn để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Khách hàng có nhu cầu tư vấn, quan tâm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi.