"LUMION" là chương trình được cung cấp bởi ACT-3D BV,  các dự án LUMION bao gồm phim 3D, trình diễn, tài liệu đa phương tiện , các sản phẩm giải trí và các loại tương tự.

>> Nhà cung cấp và phân phối Lumion bản quyền tại Việt Nam 
>> Tư vấn và mua bản quyền Lumion tại Pacisoft

Chính sách cấp phép

1. Cài đặt và sử dụng LUMION trên nhiều máy tính và có thể sao chép LUMION ở dạng máy có thể hỗ trợ chường trình sao lưu của LUMION, cung cấp số lượng người dùng đồng thời không vượt quá số lượng mua giấy phép LUMION.
2. Cài đặt LUMION trên một thiết bị lưu trữ, chẳng hạn như một máy chủ mạng và chạy LUMION trên một mạng nội bộ, cung cấp số lượng người dùng đồng thời không vượt quá số lượng mua giấy phép LUMION. Một bản sao của LUMION phải mua cho mỗi người dùng như vậy.
3. LUMION sử dụng một hệ thống giấy phép nổi và giấy phép được actived/ de-actived trên các máy chủ giấy phép Act-3D. 

Hạn chế cấp giấy phép

Khác hơn như đã nêu trong mục "Cấp giấy phép", bạn không thể thực hiện hoặc phân phối bản sao LUMION, hoặc điện tử chuyển LUMION từ một máy tính khác hoặc qua mạng. Bạn không thể thuê, cho thuê hoặc cấp giấy phép con LUMION. Bạn không thể sửa đổi LUMION.

Quyền sở hữu

Các giấy phép nói trên cung cấp cho bạn quyền hạn để sử dụng LUMION, chỉ cho mục đích sử dụng.Mặc dù bạn sở hữu các phương tiện truyền thông mà LUMION. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ đối với các phần mềm sẽ được duy trì độc quyền trong Act-3D BV, cấp phép hoặc các nhà cung cấp của riêng mình. Bất kỳ quyền sử dụng cấp cho bạn sẽ là độc quyền, không được chuyển nhượng cho bên thứ ba và không cấp phép lại. Bạn không được phép loại bỏ hay sửa đổi bất kỳ thông tin chi tiết liên quan đến quyền tác giả, tên thương hiệu, tên thương mại hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác từ phần mềm.

Nhà cung cấp và phân phối Lumion tại Việt Nam


 


Hiện tại Pacisoft là partner của Lumion tại Việt Nam, chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm bản quyền của Lumion. Cam kết các sản phẩm hoàn toàn chính hãng và luôn có sẵn để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Khách hàng có nhu cầu tư vấn, quan tâm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông Tin Liên Hệ