V-RAY FOR MAYA:
V-Ray 3.0 for Maya Workstation bao gồm:    
•  Giấy phép giao diện 1 người dùng     
•  1 giấy phép Render phổ biến

Giá nâng cấp | V-Ray 2.0 to V-Ray 3.0 for Maya Workstation

 

Product USD EUR GBP
V-Ray 3.0 for Maya Workstation 420 300 260
V-Ray 3.0 for Maya Workstation
+ 5 Universal V-Ray 3.0 Render Nodes
690 500 430
V-Ray 3.0 for Maya Workstation
+ 10 Universal V-Ray 3.0 Render Nodes
970 700 600


 

Giá nâng cấp| V-Ray 1.5 to V-Ray 3.0 for Maya Workstation

 

Product USD EUR GBP
V-Ray 3.0 for Maya Workstation 970 700 600
V-Ray 3.0 for Maya Workstation
+ 5 Universal V-Ray 3.0 Render Nodes
1390 1000 860
V-Ray 3.0 for Maya Workstation
+ 10 Universal V-Ray 3.0 Render Nodes
1800 1300 1120UNIVERSAL V-RAY 3.0 RENDER NODES

V-Ray 3.0 Render Nodes có khả năng phân phối và mạng lưới RENDERING sau:

V-Ray 3.0 for 3ds Max
V-Ray 3.0 for Maya
V-Ray Standalone 3.0
V-Ray for Blender
V-Ray 3.0 for SketchUp*
V-Ray 3.0 for Rhino*

 

Giá nâng cấp | V-Ray 2.0 Render Nodes to Universal V-Ray 3.0 Render Nodes

 

of Render Nodes USD EUR GBP
1 130 100 80
5
420 300 260
10 690 500 430Giá nâng cấp | V.Ray 1.5 Render Nodes to Universal V-Ray 3.0 Render Nodes

of Render Nodes USD EUR GBP
1 170 120 100
5
550 400 340
10 970 700 600

 


 
Hiện tại Pacisoft là partner của V-ray tại Việt Nam, chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm bản quyền của V-ray. Cam kết các sản phẩm hoàn toàn chính hãng và luôn có sẵn để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Khách hàng có nhu cầu tư vấn, quan tâm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi.