Licensing and Activation

1. Chính sách cấp phép (Licensing)

1.1. SNL (SolidWorks Network Licensing)

Giấy phép SolidNetWork (SNL) cho phép người dùng cài đặt nhiều gói của phần mềm SolidWorks ® và tiện ích trong các sản phẩm với giấy phép đã mua, bằng cách cấp phép này người dùng chỉ sử dụng 01 Key - mã kích hoạt cho nhiều máy tính nhưng không được vượt quá số máy tính được quy định đã mua.

Cách tính license này rất hữu ích đối với các doanh nghiệp đồng thời sử dụng nhiều sản phẩm của Solidworks và người quản trị cần công cụ theo dõi, quản lý tập trung. Theo cách này, mỗi khi một máy bắt đầu chạy một sản phẩm của Solidworks thì máy chủ quản lý license sẽ tăng bộ đếm lên 1, nếu bộ đếm bằng số lượng license đã mua thì những người sử dụng còn lại trong hệ thống không được phép chạy thêm nữa. Ngược lại, khi người dùng tắt ứng dụng thì bộ đếm sẽ tự động giảm đi 1.

Lưu ý: Hỗ trợ cho các phiên bản Pre-Release của SolidWorks, Simulation, SolidWorks PDM, và SolidWorks  Composer được cung cấp bởi SolidWorks.

1.2. Stand-alone license

Cho phép khách hàng cài đặt các sản phẩm Solidworks lên một máy duy nhất. Loại license này thường được dùng cho cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ do không yêu cầu phải có sự quản lý tập trung.

2. Kích hoạt sản phẩm

Kích hoạt sản phẩm là một quá trình đăng ký giấy phép bản quyền các phiên bản sản phẩm do Solidworks thiết kế một cách tự động , an toàn nhằm ngăn chặn việc sử dụng thử/ miễn phí hay bẻ khóa sản phẩm chưa hợp lệ.

Product activation has proven to offer the SolidWorks community various advantages:

 • A secure, and hassle-free process that authenticates licensed users

 • A consistent licensing process that works for both SolidWorks and SolidWorks Simulation products
 • Licensing that is consistent with other leading software companies

 • A deterrent to unauthorized use of SolidWorks products with a minimal effect on you, our loyal customer

Hướng dẫn :

 • To register a product not under activation:

     a) Log into the SolidWorks Customer Portal at http://www.solidworks.com/customerportal.

     b) Register your product(s) under the Register My Products link in the My Information section.

 • Activation customers still should register their products to have full access to all features within the Customer Portal

  (with an active Subscription Service contract).

Xem thêm : Lợi ích khi mua Solidworks