Sau khoảng thời gian hợp tác về kinh doanh và chuyên môn với Symantec. Pacisoft đã hoàn thành các bài kiểm tra về năng lực chuyên môn và đạt các chứng chỉ chuyên sâu trong lĩnh vực bảo mật và sao lưu-phục hồi dữ liệu của Symantec.

Kênh đối tác của Symantec đã cấp chứng nhận về các chứng chỉ mới hoàn thành cho các nhân sự của Pacisoft trong khoảng thời gian đầu năm 2015.

Với các chứng chỉ và trình độ kỹ thuật của các kỹ sư, Pacisoft hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh, chuyên môn và hỗ trợ triển khai các giải pháp của Symantec một các đồng bộ, nhanh chóng.

Competency membership granted

Dear Pacisoft Team

We are pleased to let you know that you have met the membership requirements for the

• Symantec Mid-Market Backup and Recovery - Principal Competency.

Primary Products

– Symantec Backup Exec

Complementary Products

– Symantec Backup Exec Small Business Server

– Symantec Backup Exec V-Ray

– Symantec Backup Exec Desktop and Laptop Option

– Symantec Backup Exec System Recovery – Symantec Disaster Recovery Orchestrator

• Symantec Endpoint Security - Principal Competency.

Primary Products

– Symantec Endpoint Protection

– Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.cloud

Complementary Products

– Symantec Protection Suite

– Encryption powered by PGP™

– Symantec Drive Encryption

– Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Thank you for your continued commitment to Symantec.

Sincerely,
The Symantec Partner Program Team