Nâng cao năng lực đổi mới và năng suất đội ngũ thiết kế tại trung tâm, hơn 200 cải tiến trong SolidWorks mới, hầu hết trong số đó sẽ giúp cho các nhà thiết kế:

• Tự động thiết kế - chức năng mà người dùng sử dụng thường xuyên nhất;
• Cải thiện hiệu năng và chất lượng cho luồng công việc sắp xếp hợp lý hơn;
• Thay đổi quy trình phát triển sản phẩm cho các thiết kế nhanh hơn;
• Mở rộng hỗ trợ cộng tác và kết nối nhóm nghiên cứu cho sự sáng tạo và hiệu quả.

Tự động hoá chức năng thiết kế để đạt năng suất

SolidWorks  cung cấp những cải tiến trong các lĩnh vực:

* Bản vẽ - Những công cụ mới giúp tạo ra các bản vẽ chính xác hơn và tốt hơn để cắt giảm quá trình sửa đổi và trợ giúp người dùng thiết kế các chi tiết nhanh hơn. Ví dụ, thay đổi kích thước sẽ được tự động đánh dấu và hiển thị các giá trị trước đó để điêu chỉnh lại dễ dàng. Sắp xếp ô chú thích tuần tự và tuyến tính tự động trợ giúp thứ tự và vị trí ô chú thích, cho phép người dùng sử dụng tiết kiệm thời gian hơn

* Tính bền vững - Phát triển bền vững mới của SolidWorks , giao diện người dùng cao cấp, người dùng có thể chính xác hơn các sản phẩm mô hình.

Quy trình làm việc liên tục thông qua cải thiện hiệu suất và chất lượng

SolidWorks mới có kinh nghiệm thiết kế dòng chảy tự nhiên hơn, và không có sự gián đoạn - nghĩa là thiết kế nhanh hơn, lỗi ít hơn dựa trên các tính năng như là:

* Xem xét thiết kế lớn - Cho phép mở ngay lập tức và xem xét của cụm lớn hoặc bất cứ thành phần riêng biệt với walkthroughs, cắt và đo lường mà không cần máy tính có công suất lớn nào cũng như bất cứ thứ gì về chuẩn bị tập tin đặc biệt.

* Tính năng treo - Loại bỏ tính năng không mong muốn xây dựng lại bằng khóa tất cả tính năng trên thanh "treo", đẩy nhanh tốc độ thiết kế các mô hình phức tạp, việc tái thiết lập lại các tính năng cụ thể là không cần thiết.

* Trình soạn thảo biên tập phương trình - Khả năng biên tập phương trình mới cho phép ngươi dùng tạo ra các phương trình nhanh hơn và hiểu thứ tự dễ dàng, cung cấp độ mới về tính linh hoạt và năng suất.

Cải tiến đáng kể đến quá trình phát triển sản phẩm tổng thể

SolidWorks mới tăng năng suất và hợp lý hoá các quy trình phát triển sản phẩm khách hàng chung với :

* Dự toán thiết kế - Một công cụ linh hoạt tự động hoá tính toán chi phí sản xuất cho kim loại tấm và các linh kiện gia công. Người thiết kế có thể đưa ra quyết định dựa trên chi phí trong suốt quá trình thiết kế và kịch bản mô hình mới liên tục thể hiện ước tính sản xuất mới nhất..

* Kim loại tấm - Thiết kế từ đầu hoặc chuyển đổi các phần 3D thành dạng kim loại tấm với các công cụ mới cho phép kiểm soát trên các tấm kim loại, chẳng hạn như kiểm soát chính xác vành mép từ đầu tới cuối. Thiết kế có thể được tự động làm phẳng và thiết lập tài liệu cho sản xuất khi được chuyển sang các máy CNC và các máy gia công khác.

* Mô phỏng - SolidWorks Simulation tăng cường tối ưu hóa chuyển động tự động sử dụng kết quả nghiên cứu chuyển động để tạo ra cảm biến và tinh chỉnh các khía cạnh máy phức tạp như là kích cỡ của mô - tơ, mang tải và vận hành chuyển động. Người dùng có thể tối ưu hóa các thiết kế trong một khoảng thời gian ngắn như tinh chỉnh các yếu tố đầu vào và ngay lập tức thấy sự thay đổi để hạn chế hoặc đặt lại mục tiêu.
Mở rộng hỗ trợ cộng tác và kết nối nhóm
Khi sản xuất trở nên toàn cầu hơn, thiết kế phối hợp giữa các nhóm khác nhau là quan trọng hơn bao giờ hết. SolidWorks mới đưa các nhóm ở mọi qui mô lại với nhau qua

* Tích hợp tìm kiếm, chỉnh sửa, và hỗ trợ rộng lớn hơn với SolidWorks Enterprise PDM - Tích hợp vào Windows Explorer, nhà thiết kế có thể truy cập dễ dàng để tìm kiếm những nội dung ưa thích và tìm kiếm một công cụ đầy đủ. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh giao diện người dùng Windows Explorer để truy cập nhanh hơn với những thông tin mà họ cần. Ngoài ra, SolidWorks Enterprise PDM đã hỗ trợ cho Office 2013 và một “client” x64 web.

* Kinh nghiệm sống động như thật với 3DVIA ComposerTM - Người thiết kế có thể kiểm soát nhiều hơn khi vật thể hiện diện hiện thực hơn. Cải tiến của 3DVIA giúp xem được những phần bị đổ bóng và những vùng tối liên quan.