Với một gói cài đặt và công cụ quản lý duy nhất Symantec Endpoint Protection giúp doanh nghiệp có khả năng quản lý hiệu quả hơn trong chính sách bảo mật, giảm thời gian triển khai, chi phí quản lý và công sức duy trì hệ thống.

4/- Deploy Package for Clients :

4.1/- Client tự cài đặt:

Sử dụng Deploy Package đã tạo trong quá trình cài đặt SEP manager

+ Trên máy SEPM -> C:\deploy -> Properties

+ Share C:\Deploy

+ Máy 2K8DC truy cập \\192.168.7.2\Deploy\SEPClient_64-bit -> Copy Setup.exe về cài đặt

+ Quá trình cài đặt tư động

+ Quá trình cài đặt hoàn tất -> Restart Now

+ Kiểm tra xuất hiện Icon Symantec Endpoint Protection dưới Taskbar

4.2/- Deploy bằng Push Deploy Wizard:

Start -> All Program -> Symantec Endpoint Protection Manager -> Migration and Deployment Wizard

+ Chọn Deploy the Windows client -> Next

+ Browse đến thư mục chứa Deploy Package (Chọn gói cài đặt cho Client): C:\Deploy\SEPClient_32-bit -> Finish

+ Add Client cần Deploy

+ Nhập User name /Password của Domain Admin -> OK

+ Finish

+ Quá trình Deploy hoàn tất -> Close

+ Trên máy Client xuất hiện thông báo:

Quá trình cài đặt hoàn tất -> Restart Now

5/- Cấu hình Policy :

• Bỏ quyền thừa kế :

Clients -> Chọn Group NhatNghe -> Tab Policy -> Uncheck Inherit policies and setting from parent group “My Company”

* Live Update Policy:

- LiveUpdate Settings Policy: chỉ định phương thức liên lạc và thời gian để Clients kiểm tra cập nhật mới thông qua Management Server hay từ LiveUpdate server…

+ In the SEPManager console -> click Policies -> click LiveUpdate

+ On the LiveUpdate Settings tab -> click Add

+ In the Overview pane -> in the Policy name box ->type a name for the policy :”LiveUpdate Setting”

+Under LiveUpdate Policy, click Server Settings -> Use Default Management Server -> OK

+ Right click on your policy -> Assign -> Chọn Group NhatNghe -> click Yes

+ Mặc định Client sẽ updates từ Symantec Endpoint Protection Manager 4 tiếng và Client không thể tự kích hoạt Live update Manual để tránh xung đột

- Cấu hình LiveUpdate Content Policy : chỉ định nội dung mà Clients được phép download cập nhật.Không thể Apply lên Location trong Group, chỉ có thể Apply cho Group

+ On the LiveUpdate Content tab -> click Add

+ Live Update Content Overview : Policy name : LiveUpdate Content

+ Select Revision -> Edit -> Chọn nội dung Download

+ Assign policy

+ Force update cho Symantec Endpoint Protection Manager : Admin -> Local Site (My Site) -> Click Download Live Update Content

+ Click Download

>> Hướng dẫn triển khai Symantec Endpoint Protection (P1)

>> Hướng dẫn triển khai Symantec Endpoint Protection (P3)

>> Pacisoft - Nhà cung cấp giải pháp và sản phẩm Symantec