Giảm giá dành cho khách hàng SMB & CA

Số TTSản phẩmChiết khấu
1 Windows Server + CAL 15%
2 Windows Server
3 Windows Server CAL
4 Office 2013
GET2MODERN
5 Office 365 Midsize Business 20%
6 Office 365 Pro Plus
7 Windows 8.1 Pro Upgrade
RENEW TO THE CLOUD
8 Office 365 Enterprise E3 15%
9 Office 365 Midsize Business 20%
10 Office 365 Pro Plus 20%
Giảm giá cho Khách hàng CA

Số TTSản phẩmChiết khấu
1 Visual Studio Test Pro with MSDN LSA 
Thời gian áp dụng: 1/11/2013 – 30/4/2014
35%
2 Visual Studio Deployment Standard and Datacenter 
Thời gian áp dụng: 1/1/2014 – 30/6/2014
30%

Các mức chiết khấu giảm giá bên trên áp dụng cho:

+ Đơn hàng có giá trị từ 1,500 USD đến 100,000 USD

+ Get2Modern & Renew to the Cloud: tối thiểu 5, tối đa 250 giấy phép

Quà tặng dành cho khách hàng SMB

Quà tặngÁp dụng
Phiếu mua hàng Tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 VND mỗi giấy phép cho đơn hàng Windows 8.1 GGWA SMO & GGWA LO.
Áp dụng cho tối thiểu 20 giấy phép và tối đa 100 giấy phép.
Phiếu mua hàng Tặng phiếu mua hàng trị giá 1.000.000 VND cho đơn hàng (**) bao gồm các sản phẩm Microsoft trị giá từ 70 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng
Phiếu mua hàng Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000 VND cho đơn hàng (**) bao gồm các sản phẩm Microsoft trị giá từ 150 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng
Phiếu mua hàng Tặng phiếu mua hàng trị giá 4.000.000 VND cho đơn hàng (**) bao gồm các sản phẩm Microsoft trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 600 triệu đồng.
Phiếu mua hàng Tặng phiếu mua hàng trị giá 6.000.000 VND cho đơn hàng (**) bao gồm các sản phẩm Microsoft trị giá từ 600 triệu đồng đến dưới 900 triệu đồng.
01 Nokia Lumia 625 
và Phiếu mua hàng
Tặng 01 Nokia Lumia 625 và Phiếu mua hàng trị giá 3.000.000 VND cho đơn hàng(**) bao gồm các sản phẩm Microsoft trị giá từ 900 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng.
01 Nokia Lumia 720
và Phiếu mua hàng
Tặng 01 Nokia Lumia 720 và Phiếu mua hàng trị giá 4.000.000 VND cho đơn hàng(**) bao gồm các sản phẩm Microsoft trị giá từ 1,5 tỷ đồng trở lên.
Quà tặng dành cho khách hàng CA

Quà tặngÁp dụng
Phiếu mua hàng Tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 VND mỗi giấy phép cho đơn hàng Windows 8.1 GGWA SMO & GGWA LO.
Áp dụng cho tối thiểu 20 giấy phép và tối đa 100 giấy phép.
Phiếu mua hàng Tặng phiếu mua hàng trị giá 4.000.000 VND cho đơn hàng (**) bao gồm các sản phẩm Microsoft trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 600 triệu đồng.
Phiếu mua hàng Tặng phiếu mua hàng trị giá 6.000.000 VND cho đơn hàng (**) bao gồm các sản phẩm Microsoft trị giá từ 600 triệu đồng đến dưới 900 triệu đồng.
01 Nokia Lumia 625
và Phiếu mua hàng
Tặng 01 Nokia Lumia 625 và Phiếu mua hàng trị giá 3.000.000 VND cho đơn hàng(**) bao gồm các sản phẩm Microsoft trị giá từ 900 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng.
01 Nokia Lumia 720 
và Phiếu mua hàng
Tặng 01 Nokia Lumia 720 và Phiếu mua hàng trị giá 4.000.000 VND cho đơn hàng(**) bao gồm các sản phẩm Microsoft trị giá từ 1,5 tỷ đồng trở lên.
Quà tặng đặc biệt
Quà tặngÁp dụng
Asus T100 TA Tặng 01 Asus T100 TA cho 5 đơn hàng đầu tiên (**) bao gồm giấy phép Enterprise Agreement (năm đầu tiên) và Renewal
Asus T100 TA 
và Phiếu mua hàng
Tặng 01 Asus T100 TA và Phiếu mua hàng trị giá 1.000.000 VND cho 5 đơn hàng đầu tiên (**) bao gồm tối thiểu 250 giấy phép Enterprise Agreement (năm đầu tiên) của Office 365 E3

(**) Giá trị đơn hàng dựa trên giá trị hóa đơn mà đại lý xuất cho khách hàng. Khách hàng gửi copy/scan hóa đơn mua hàng đến thông tin liên hệ bên dưới trước ngày 15/4/2014 để nhận quà tặng:

(Ms.)Châu Thu Nga, Email: smbvn@microsoft.com Địa chỉ: Công ty Microsoft Việt Nam, tầng 5 tòa nhà President, 93 Nguyễn Du, Q.1, TPHCM. Điện thoại: 08 3910 7803 Fax: 08 3911 1199

Điều khoản và điều kiện
- Chương trình khuyến mãi này được tổ chức bởi các Nhà phân phối được ủy quyền của Microsoft cùng đại lý Pacisoft (“Nhà tổ chức”) dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được định nghĩa bởi Microsoft là “Small and Medium Business – SMB” trên lãnh thổ Việt Nam. Các khách hàng Corporate Accounts thuộc SMS&P, là doanh nghiệp lớn, các tổ chức y tế, giáo dục và chính phủ không nằm trong phạm vi áp dụng của chương trình này.
- Chương trình khuyến mãi áp dụng cho những đơn hàng được đóng thành công trên hệ thống của Microsoft từ 10/2/2014 đến 28/2/2014
- Chiết khấu và quà tặng chỉ áp dụng cho các đơn hàng đặt hàng phần mềm có bản quyền của Microsoft theo chính sách cấp phép Open (Open License, Open License + Software Assurance, Open Value, Open Value Subscription) dành cho khách hàng SMB.
- Khách hàng không được phép cộng dồn các đơn hàng để nhận khuyến mãi. Mỗi khách hàng chỉ nhận được một mức Quà Tặng trong 6 mức quà tặng bên trên trong suốt thời gian khuyến mãi.
- Quà tặng sẽ được thông báo đến khách hàng đã gửi copy/scan hóa đơn mua hàng (theo yêu cầu mục (*)) trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mãi. Khách hàng gửi copy/scan hóa đơn mua hàng sau ngày 15/4/2014 sẽ không được giải quyết trả thưởng.
- Không được trả hàng: Các giấy phép được mua theo chương trình này sẽ không được đổi hoặc trả lại dưới bất kỳ hình thức nào.
- Với quà khuyến mãi là các sản phẩm/ hàng hóa, việc trả quà khuyến mãi dựa trên sự có sẵn của các sản phẩm/ hàng hóa và các quà tặng này không được chuyển đổi thành tiền mặt. Nhà tổ chức có quyền thay thế các sản phẩm/ hàng hóa đã thông báo bằng một sản phẩm/ hàng hóa có giá trị tương đương mà không cần phải thông báo trước. Trong trường hợp giải thưởng là sản phẩm của nhà sản xuất, giải thưởng đó sẽ tùy thuộc vào điều kiện và các điều khoản bảo hành, bảo trì của nhà sản xuất và nhà tổ chức không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. Cụ thể hơn, quà khuyến mãi do Nhà tổ chức cung cấp không bao gồm sự đảm bảo về bảo hành, quyền sở hữu trí tuệ hoặc sự phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể nào.
- Người nhận thưởng phải có trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan về thuế, tiền bảo hiểm hoặc các chi phí phát sinh khác theo quy định của chính phủ hoặc sơ quan thuế.
- Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, nhà tổ chức và các công ty mẹ, các công ty thành viên, các tổ chức liên quan, các công ty con, giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý không nhân bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, tử vong hoặc thương tích có thể xảy ra như một hậu quả do bất kỳ cá nhân nào tham gia vào chương trình khuyến mãi này. Người nhận thưởng cam kết bồi thường và giữ cho nhà tổ chức và các công ty mẹ, công ty thành viên, các tổ chức liên quan, công ty con, giám đốc, cán bộ, nhân viên và các đại lý không chịu trách nhiệm và không phải bồi thường bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, chi phí và phí tổn nào có thể phát sinh hoặc phải gánh chịu do việc người nhận thưởng vi phạm bất kỳ điều gì trong các điều khoản và điệu kiện này và, hoặc phát sinh từ việc người tham gia tham gia vào chương trình khuyến mãi này.
- Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mãi này hoặc các điều kiện và điều khoản đi kèm, quyết định của nhà tổ chức về tất cả các vấn đề của chương trình khuyến mãi sẽ là cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.
- Nhà tổ chức không đảm bảo hoặc không tuyên bố điều gì về việc sử dụng, giá trị pháp lý, tính chính xác, sự tin cậy hoặc kết quả của việc sử dụng, hoặc dựa trên các thông tin đăng trên trang web này hoặc bất kỳ trang web nào liên kết đến trang này.
- Việc nhà tổ chức không thực thi bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản và điều kiện này sẽ không cấu thành việc bãi bỏ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.
- Khi tham gia dự chương trình khuyến mãi này, khách hàng/ doanh nghiệp chấp nhận tuân thủ các điều kiện và điều khoản của chương trình khuyến mãi. Mặc dù đã đề cập như ở trên, nhà tổ chức có quyền hợp pháp được điều chỉnh các điều kiện và điều khoản trong tài liệu này và, hoặc rút lui hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào do các nguyên nhân ngoài sự kiểm soát của nhà tổ chức, bao gồm chiến tranh, bạo động, hỏa hoạn, thiên tai, đình công hoặc nhà máy đóng cửa (“các trường hợp bất khả kháng”) mà không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.
- Chương trình khuyến mãi này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam.
- Bất kỳ cá thể nào không phải là một bên trong thỏa thuận này không có quyền thi hành bất kỳ điều kiện nào trong tài liệu này. Trong đoạn văn này, “cá thể” có thể là người hoặc một tổ chức (có hoặc không có tính pháp nhân) tùy thuộc vào trường hợp có thể có.
- Quyết định của Microsoft là quyết định cuối cùng và Microsoft có quyền chấm dứt chương trình mà không cần thông báo.
 Thông tin liên hệ

Để được hỗ trợ & tư vấn sản phẩm phần mềm bản quyền & các giải pháp Microsoft liên quan, Quý đại lý, cơ quan-doanh nghiệp và đối tác vui lòng liên hệ:

PACISOFT COMPANY

Địa chỉ: Tầng 2, 39 Hoa Hồng, Phường 2, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 36 100 816 ; Fax : (84-8) 35 172 394

Website: www.pacisoft.com | Email : sales@pacisoft.com

Hotline : 0913 208 357

PACISOFT LÀ ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC MICROSOFT VIỆT NAM