Hướng dẫn tìm hiểu Open License của Microsoft, năm 2019

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/open-license?activetab=open-license-tab:primaryr2

 

Tổng quan

Đơn giản và quản lý dễ dàng

Các chương trình cấp phép mở của Microsoft là một cách đơn giản, hiệu quả về chi phí cho các tổ chức vừa và nhỏ (5-1,000 User) để có được công nghệ mới nhất của Microsoft.

Watch the Open programs comparison video (WMV 3:30 minutes)

Các chương trình Microsoft Open có khả năng thêm các đơn hàng Online Services (ví dụ Office 365 Open License (Khác Office 365 CSP)) vào thỏa thuận của bạn, vì vậy bạn có thể chuyển đổi sang đám mây theo những argeement hiện có của bạn (agreement là 1 thỏa thuận - ví dụ năm đầu tiên, bạn mua 1 đơn hàng 50 Office Standard => MS sẽ cấp cho CTy bạn  1 mã số Authorized Number, gọi là thỏa thuận dịch vụ, trong 2 năm tiếp, bạn có thể mua số lượng bất kỳ, được quản lý chung với số Agreement đó mà không phải tạo thêm 1 account mới) +> Giúp bạn quản lý tập trung và kiểm soát, bảo vệ tài sản phần mềm.

Open Value

Open Value is the recommended program if you have a small to midsize organization with five or more desktop PCs and want to simplify license management, manage software costs, and get better control over your investment. It also includes Software Assurance, providing access to valuable benefits such as training, deployment planning, software upgrades, and product support help you boost the productivity of your entire organization.

Open Value Subscription

Open Value Subscription provides the lowest up-front costs of the Open program options with the flexibility to reduce the total licensing costs in years when the desktop PC count declines. This option gives your organization the rights to run the software throughout your organization only during the term of the agreement with Microsoft. You also have the ability to add the single platform option to an Open Value Subscription agreement.

Open License

For many of our Online Service products, the five-license minimum initial purchase is waived.

Eligibility

With an initial purchase of five or more licenses, you can acquire products as you need them over the term of your agreement.
In addition to options for commercial businesses, Microsoft also offers Open programs for the following industries:
  • Government organizations
  • Health organizations
  • Educational institutions
  • Qualifying 501(c)(3) nonprofit organizations
  • Multinational organizations

Tính năng

Review the following feature comparison to help you determine which Microsoft Volume Licensing program is right for your organization.
✔+ = Benefits available! Rollover for more detail.
✔ = Benefits available! No additional detail.
 BenefitsOpen LicenseOpen ValueOpen Value Subscription
Required number of desktop PCs 5 or more ✔+ ✔+ ✔+
Software Assurance Option to add ✔+    
  Included   ✔+ ✔+
Licensing offerings available License ✔+    
  License and Software Assurance ✔+ ✔+ ✔+
  Software Assurance ✔+ ✔+ ✔+
Pricing Based on product pools ✔+    
  Based on desktop PCs   ✔+ ✔+
Agreement term 1 year     ✔+
  2 years ✔+    
  3 years   ✔+ ✔+
Payment options Up-front ✔+  
  Annually   ✔+ ✔+
How to buy Direct      
  Indirect ✔+ ✔+ ✔+
Online Services Offered ✔+ ✔+ ✔+
*Level C pricing is available to entities that meet the threshold for the discount. 

Mua ở đâu?

Thông qua đối tác PACISOFT, bạn có thể mua nhanh chóng với giá rất tốt, giao hàng chỉ trong 24-48h. 

https://www.microsoft.com/en-us/solution-providers/partnerdetails/cong-ty-tnhh-pacisoft-viet-nam_03f6fd30-2c94-463e-97c2-e743868b509d/5c3fd7b4-1534-4aca-af12-b3d8b630afe9

Cách Triển khai

Find resources to help you deploy and manage the assets associated with your Microsoft Volume Licensing agreement.

Volume Licensing Service Center

You can use the Volume Licensing Service Center (VLSC) to download licensed products, access product keys, and manage your Volume Licensing agreements and license acquisition activity—all in one online location.

Software Assurance benefits

Activating your organization's Software Assurance benefits is easy. Most benefits can be activated and accessed through the VLSC. The Software Assurance website provides everything you need to know.
  1. 1. Xem tin tư vấn Mua Microsoft bản quyền trên PACISOFT.vn

  2. 2. Tham khảo sản phẩm tại đây: Windows 10, Windows Server, Office 2019, Office 365

  3. 3. Bạn cần giải pháp thay thế Volume của Microsoft với giá thấp? Tiết kiệm chi phí? Xem tại đây