Tp. HCM ngày 26 tháng 05 năm 2015

 h1pot

Symantec Silver Partner
Sau hơn 1 năm đầu tư vào mảng bảo mật và sao lưu, phục hồi dữ liệu của hãng Symantec. Pacisoft Việt Nam đã đạt được những kết quả vượt bậc lọt vào Top các đối tác lớn nhất tại Việt Nam tính theo năng lực chuyên môn, chứng chỉ, khách hàng, doanh thu,  những đầu tư vào kỹ thuật và marketing, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thấu hiểu thị trường và đối tượng khách hàng đã giúp Pacisoft nhanh chóng vươn lên trở thành đối tác Bạc (Symantec Silver Partner)

♦ Pacisoft đạt các chứng chỉ chuyên môn của Symantec

lSrEZ.jpg

Các mảng hoạt động và cung cấp, triển khai của Pacisoft


• Symantec Mid-Market Backup and Recovery 

Primary Products

– Symantec Backup Exec

Complementary Products

– Symantec Backup Exec Small Business Server

– Symantec Backup Exec V-Ray

– Symantec Backup Exec Desktop and Laptop Option

– Symantec Backup Exec System Recovery – Symantec Disaster Recovery Orchestrator

• Symantec Endpoint Security 

Primary Products

– Symantec Endpoint Protection

– Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.cloud

Complementary Products

 – Symantec Protection Suite

– Encryption powered by PGP™

– Symantec Drive Encryption

– Symantec Endpoint Protection Small Business Edition


The Symantec Partner Program is designed to offer every Symantec partner opportunities for predictable, profitable business growth; market-leading solutions to help them secure and manage their customers’ information; and the tools and training to help partners deliver superior value to our mutual customers. The program has a number of requirements at each membership level.

Based on an assessment of your investment, please be advised that your new membership level within the program is: Symantec Silver Partner