Hiện tại, hầu hết các quốc gia và tập đoàn trên thế giới ngày nay, không còn phát hành các sản phẩm công nghệ số như phần mềm, hay hóa đơn và các dịch vụ nội dung số có dạng đóng gói vật lý (Box, dvd, key card), thay vào đó, e-license, e-card, e-invoice... đang dần thay thể và trở thành hình thức phi vật lý thuận tiện và nhanh chóng, thúc đẩy quá trình giao nhận trong giây lát với độ bảo mật, an toàn và tiện lợi cao nhất.

Read More