Các chương trình cấp phép mở của Microsoft (Microsoft Open License) là một cách đơn giản, hiệu quả về chi phí cho các tổ chức vừa và nhỏ để có được công nghệ mới nhất của Microsoft.

Read More