• Symantec Endpoint Protection Small Business Edition cung cấp nhiều lớp bảo vệ phòng chống lại các mối đe dọa chưa từng có từ email-borne và nguy cơ bảo mật.
  • Symantec Backup cung cấp một giao diện dễ sử dụng và bảng điều khiển của lịch cho phép bạn nhanh chóng theo dõi công việc sao lưu và khôi phục.
  • Symantec Protection Suite Small Business Edition là gói giải pháp dễ sử dụng giúp bảo vệ tài sản tối quan trọng của DN bằng cách phòng chống những mối đe doạ từ phần mềm độc hại và thư rác.
  • Symantec Protection Suite Enterpris Edition bao gồm các công nghệ bảo vệ thiết bị đầu cuối, bảo mật hệ thống truyền tin và công nghệ khôi phục hệ thống của Symantec cho phép khách hàng giảm thiểu chi phí trong việc bảo mật các môi trường của mình.
Read More