Với việc chính thức trở thành đối tác Vàng (Gold Partner) của Adobe về cung cấp giải pháp và dịch vụ Cloud (đám mây) - Creative Cloud và Acrobat ở Việt Nam, mang lại nhiều giá trị và lợi ích cho khách hàng doanh nghiệp trong việc trang bị bản quyền, và các giải pháp công nghệ của hãng.

Read More