Hóa đơn điện tử, là xu thế và là xu hướng chuyển hóa từ các hình thức đóng gói dạng vật lý sang phi vật lý - E-Invoice cung cấp tính năng cổng ký tiện dụng, một chữ kí số mã hóa có thể dùng được cho nhiều điểm xuất hóa đơn. Thay vì phải điền thông tin chứng từ và kí chữ kí, đóng dấu mất nhiều thời gian, phần mềm E-Invoice chỉ cần nhập số liệu trên máy tính. Xem các lý do sau đây để thấy được lợi ích của e-inv so với hóa đơn giấy. 

Read More