Hãng Symantec cho biết phiên bản Norton 360 6.0 vượt trội so với phiên bản 5.0 về những chỉ số quan trọng liên quan tới hiệu năng, điển hình là tăng tới 50% tốc độ sao chép tệp tin trung bình.


Read More