Sketchup 2016 đã chính thức ra mắt với nhiều tính năng nổi bật, thu hút rất nhiều người dùng.

Read More