Nhà phân phối sản phẩm, giải pháp phần mềm, dịch vụ CNTT có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam. Theo thoả thuận này, Pacisoft đại diện ZWSOFT phát triển thương hiệu, phân phối và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm & giải pháp ZWCAD+ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thông tin chính thức về sản phẩm ZWCAD+ tại Việt Nam được đăng tải qua website ZWCAD Vietnam để người tiêu dùng Việt Nam theo dõi, cập nhật các tính năng mới, trao đổi thông tin, thắc mắc tính năng kỹ thuật và liên hệ làm đại lý hoặc mua bản quyền sản phẩm.

Read More