Kerio Control là một sản phẩm lý tưởng dành cho các hệ thống vốn yêu cầu các chức năng bảo mật nghiêm khắc cũng như những phân tích và báo cáo chi tiết về lưu lượng.

Công ty Giải Pháp Tin Học Khánh Trung (Ktis) là nhà phân phối, cung cấp hơn 9000 phần mềm bản quyền Việt Nam. Hiện tại, Ktis là nhà phân phối, cung cấp bản quyền Kerio tại TP HCM, Việt Nam. Ktis áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng, giao hàng miễn phí, hỗ trợ 24/7 từ các chuyên viên.

Read More