Communication & Meeting

Giỏ hàng 0 items: 0 ₫

 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 8:00-18:00 
(028) 36 100 816
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 8:00-18:00
(024) 3915 6886

Truyền thông & Hội nghị

Truyền thông & Hội nghị

Các cuộc họp thành công là có chỉ dẫn rõ ràng, tiếp cận chính xác và sự đổi mới - những chủ đề -thành phần dễ dàng đạt được hơn rất nhiều thông qua phần mềm chuyên nghiệp Hội nghị và Hợp tác. Pacisoft.com Labs đã kiểm tra và xem xét các sản phẩm có sẵn cho cả cuộc họp truy cập trực tuyến cả hai bên như GoToMeeting của Citrix , Face-to-Face bao gồm ThoughtOffice , với đó, ý tưởng của bạn có thể được thể hiện trong một môi trường sáng tạo, và ý tưởng sẽ được tập trung hơn.


Không có sản phẩm phù hợp với lựa chọn.