Tư vấn, mua bán phần mềm Calibrated Software bản quyền tại Việt Nam | Đại lý & nhà phân phối Calibrated Software - PACISOFT Vietnam

Giỏ hàng 0 items: 0 ₫

 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 8:00-18:00 
(028) 36 100 816
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 8:00-18:00
(024) 3915 6886

Calibrated Software

Giới thiệu Calibrated Software

Phần mềm hiệu chuẩn phát triển các ứng dụng và trình cắm cho video, quản lý tài sản và quy trình làm việc di động. Các công cụ từ Phần mềm hiệu chuẩn được sử dụng trên thị trường tạo phương tiện chuyên nghiệp để giúp khách hàng mở ra các quy trình công việc hậu kỳ mới và điều hướng toàn cảnh phát triển của các công nghệ định dạng tệp và máy ảnh kỹ thuật số ngày nay. 

Các sản phẩm của Calibrated Software

Import and use MXF files natively in Final Cut Pro 7 & X, CatDV, QuickTime Player 7, and other applications.

Comes with Import Assist - a 'helper' application that can batch re-wrap MXF files to either QuickTime Reference or Self-Contained MOV files, and batch re-wrap certain types MOV/MXF files files to OP1a  MXF files. Includes support for re-wrapping separate Avid Video/Audio MXF files to one MOV file and assembling spanned P2 MXF clips to one MOV file.

 
View Calibrated{Q} MXF User Guide (PDF)

Import and use XDCAM EX MP4 files natively in Final Cut Pro 6/7, CatDV, QuickTime Player 7, and other applications. Beta Support for XAVC-S MP4 files. 

 
View Calibrated{Q} MP4-EX User Guide (PDF)

Use and view XDCAM HD/EX/HDV .MOV files in applications that support QuickTime. 


View Calibrated{Q} XD Decode User Guide (PDF)

Use and view XAVC-Intra & AVC-Intra .MOV files in applications that support QuickTime. 

View Calibrated{Q} AVC-Intra Decode User Guide (PDF)

Use and view XAVC-Long GOP HD/QFHD and AVC-LongG .MOV files in applications that support QuickTime. 

View Calibrated{Q} AVC-LG Decode User Guide (PDF)

Use and view Sony RAW and X-OCN MXF/MOV files in applications that support QuickTime. 

View Calibrated{Q} Sony RAW Decode User Guide (PDF)

Use and view DVCProHD .MOV files in applications that support QuickTime. 

View Calibrated{Q} DVCProHD Decode User Guide (PDF)

Use and view IMX .MOV files in applications that support QuickTime. 

View Calibrated{Q} IMX Decode User Guide (PDF)

Use and view DV50 .MOV files in applications that support QuickTime.


View Calibrated{Q} DV50 Decode User Guide (PDF)

Export AVC-Intra MOV files from applications that support QuickTime, and export Panasonic AVC-Intra P2/OP1a MXF files and Sony XAVC Intra MXF files from Compressor, Avid and Adobe apps with metadata.

View Calibrated AVC-Intra Create User Guide (PDF)

Export AVC-LongG MOV files from applications that support QuickTime, and export Panasonic AVC-LongG P2/OP1a MXF files and Sony XAVC Long GOP MXF files from Compressor, Avid and Adobe apps  with metadata.

View Calibrated AVC-LG Create User Guide (PDF)

Export XDCAM HD MOV files from 3rd party applications that support QuickTime, and export XDCAM MXF files & XDCAM MOV files with metadata from Apple Compressor, Adobe Premiere Pro, and Avid Media Composer. 

Supported compressions for MXF or MOV encoding are: XDCAM HD Long-GOP or I-frame only at bitrates of 6Mb to 280Mb

View Calibrated MPEG2-X Create User Guide (PDF)

View and use P2 AVC-Intra LT MXF files in Premiere Pro and Media Encoder CC2015.4 and CC2017.


View Calibrated AVC-Intra LT Import for Adobe User Guide (PDF)


Chính sách cấp phép

Những điều cần biết về HOẠT ĐỘNG Giấy phép phần mềm của bạn:

Sau khi nhận được thanh toán cho đơn đặt hàng của bạn, bạn sẽ nhận được Khóa kích hoạt cho mỗi Giấy phép phần mềm mà bạn đặt hàng và bạn có thể sử dụng Khóa kích hoạt đó với Ứng dụng Trình quản lý giấy phép hiệu chuẩn để kích hoạt Giấy phép phần mềm cho một máy tính cụ thể sẽ loại bỏ DEMO MODE hạn chế của phần mềm cho máy tính cụ thể đó. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Hướng dẫn sử dụng Trình quản lý giấy phép hiệu chuẩn (PDF).

Những điều cần biết về CHÍNH SÁCH GIẤY PHÉP PHẦN MỀM:

Xin lưu ý rằng một (1) Giấy phép phần mềm chỉ dành cho một máy tính vật lý duy nhất (nó được gắn với bo mạch chủ của máy tính). Bạn có thể kích hoạt / hủy kích hoạt Giấy phép phần mềm từ máy tính này sang máy tính khác bằng Khóa kích hoạt với ứng dụng Trình quản lý giấy phép hiệu chỉnh (yêu cầu kết nối internet). Để biết chi tiết đầy đủ xem thỏa thuận cấp phép phần mềm của chúng tôi ở đây.

Thoả thuận cấp phép phần mềm   

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận cấp phép phần mềm này (Thỏa thuận cấp phép trực tuyến) trước khi tải xuống, đặt hàng hoặc cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào (Phần mềm PHẦN MỀM) từ Calibrated Software, Inc. ("PHẦN MỀM TÍNH TOÁN"). HỢP ĐỒNG này là một hợp đồng pháp lý giữa bạn, người dùng cuối (CUNG CẤP CỦA BẠN Bằng cách tải xuống, hoặc đặt hàng, hoặc cài đặt hoặc sử dụng PHẦN MỀM từ PHẦN MỀM TÍNH TOÁN, BẠN đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này và đang trở thành một thành viên của HỢP ĐỒNG này. Nếu BẠN không đồng ý với tất cả các điều khoản KHÔNG tải xuống, đặt hàng hoặc cài đặt hoặc sử dụng PHẦN MỀM từ Calibrated Software, Inc.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trong phạm vi PHẦN MỀM có thể được sử dụng để sao chép hoặc truy cập tài liệu / nội dung, nó chỉ được cấp phép cho BẠN để sao chép hoặc truy cập vào tài liệu / nội dung BẠN được phép sao chép hoặc truy cập hợp pháp. Tài liệu / nội dung được sao chép hoặc truy cập bởi PHẦN MỀM này là tài sản của chủ sở hữu tài liệu / nội dung hiện hành và có thể được bảo vệ bởi bản quyền hoặc luật sở hữu trí tuệ khác.

1 . CHUNG . PHẦN MỀM được cấp phép, không được bán cho BẠN bởi PHẦN MỀM TÍNH TOÁN chỉ để sử dụng theo các điều khoản của PHẦN MỀM HỢP ĐỒNG và TÍNH TOÁN này tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho BẠN. PHẦN MỀM TÍNH TOÁN có quyền thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo HỢP ĐỒNG. PHẦN MỀM TÍNH TOÁN có quyền bất cứ lúc nào để thay đổi bất kỳ và tất cả giá cả, tính năng, thông số kỹ thuật, khả năng, chức năng, điều khoản cấp phép, ngày phát hành, tính khả dụng chung, kích hoạt, hủy kích hoạt hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác của PHẦN MỀM. PHẦN MỀM TÍNH TOÁN có quyền từ chối, hủy bỏ hoặc đình chỉ các đơn đặt hàng, giấy phép hoặc dịch vụ theo quyết định của chúng tôi, không bị pháp luật cấm, mà không cần thông báo trước.

2 . GIẤY PHÉP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VÀ GIỚI HẠN.Trước khi thanh toán bất kỳ (các) phí giấy phép hiện hành nào (NGAY ORDER,), BẠN đồng ý kiểm tra PHẦN MỀM trong CHẾ ĐỘ DEMO không được cấp phép để xác định xem PHẦN MỀM có phù hợp với nhu cầu cụ thể của BẠN không. Sử dụng PHẦN MỀM trong DEMO MODE chỉ để thử nghiệm và không nên được sử dụng cho mục đích thương mại. Theo sự tuân thủ liên tục của BẠN với HỢP ĐỒNG này và thanh toán bất kỳ phí giấy phép hiện hành nào, PHẦN MỀM TÍNH TOÁN sẽ cấp cho BẠN Giấy phép phần mềm giới hạn không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng PHẦN MỀM theo thuật ngữ sau được liệt kê bên dưới và tất cả các phần khác của HỢP ĐỒNG này. Xin lưu ý rằng PHẦN MỀM sẽ truyền thông tin về máy tính như (nhưng không giới hạn) địa chỉ IP, Tên máy tính, địa chỉ Cổng Ethernet, ID ổ cứng, Số sê-ri OSX, loại CPU đến máy chủ cấp phép của chúng tôi cho các giai đoạn khác nhau trong quá trình kích hoạt , hủy kích hoạt hoặc quá trình xác nhận giấy phép. BẠN đồng ý với việc truyền thông tin này.

(a) Chỉ có thể sử dụng Giấy phép phần mềm duy nhất cho PHẦN MỀM trên một phân vùng duy nhất trên một hệ thống máy tính vật lý duy nhất. Một Giấy phép Phần mềm duy nhất cho PHẦN MỀM sẽ loại bỏ (các) giới hạn DEMO MODE của PHẦN MỀM cho phân vùng duy nhất đó trên một hệ thống máy tính vật lý duy nhất mà Giấy phép Phần mềm được cấp phép. 
(b) Kích hoạt - BẠN có thể kích hoạt và cấp phép PHẦN MỀM cho một phân vùng duy nhất trên một hệ thống máy tính vật lý. Kích hoạt yêu cầu bạn có một máy tính được kết nối với internet có thể kết nối với máy chủ cấp phép của chúng tôi. 
(c)Hủy kích hoạt BẠN có thể hủy kích hoạt và gỡ cài đặt PHẦN MỀM khỏi phân vùng duy nhất trên một hệ thống máy tính vật lý duy nhất để cấp phép cho PHẦN MỀM (thông qua quy trình kích hoạt) trên một phân vùng khác trên một hệ thống máy tính vật lý duy nhất theo LICENSED này. Việc hủy kích hoạt yêu cầu bạn có một máy tính được kết nối với internet có thể kết nối với máy chủ cấp phép của chúng tôi. 
(d) Hệ điều hành ảo không được hỗ trợ. 
(e) Các đơn đặt hàng được đặt vào hoặc trước tháng 9 năm 2014 có thể phải trả phí cấp phép nâng cấp để sử dụng (các) phiên bản mới của PHẦN MỀM và hệ thống cấp phép mới. Xem trang web Phần mềm hiệu chuẩn để biết thêm chi tiết. 
(f)PHẦN MỀM có thể khiến máy tính CỦA BẠN, mà không cần thông báo, tự động kết nối với internet và liên lạc với một trang web hoặc tên miền TÍNH TOÁN cho các mục đích như xác thực Giấy phép Phần mềm hoặc các tính năng bổ sung hoặc chức năng bổ sung. BẠN đồng ý với việc truyền thông tin này cho quá trình hủy kích hoạt. 
(g) PHẦN MỀM có thể khiến máy tính CỦA BẠN, mà không cần thông báo, tự động kết nối với mạng cục bộ CỦA BẠN và liên lạc với PHẦN MỀM khác cho các mục đích như xác thực Giấy phép Phần mềm hoặc các tính năng bổ sung hoặc chức năng bổ sung. 
(h) Việc sử dụng trái phép PHẦN MỀM có thể làm giảm chức năng của PHẦN MỀM, không thể hoạt động của PHẦN MỀM hoặc chấm dứt hoặc đình chỉ PHẦN MỀM. 
(tôi)Trong trường hợp một máy tính mà BẠN đã cấp phép PHẦN MỀM bị mất, bị đánh cắp, bị hư hỏng hoặc bị vô hiệu hóa, sau đó gửi email TÍNH TOÁN. TÍNH TOÁN, theo quyết định riêng của CALIBRATED và trong từng trường hợp cụ thể, có thể hủy kích hoạt Giấy phép phần mềm từ máy chủ cấp phép của chúng tôi. Phí bổ sung có thể được áp dụng. 
(j)TÍNH TOÁN không và không thể đảm bảo hoạt động liên tục hoặc dịch vụ không bị gián đoạn của máy chủ cấp phép của chúng tôi cần để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Giấy phép phần mềm CỦA BẠN. TÍNH TOÁN bảo lưu quyền, không hạn chế, thay đổi cách Giấy phép phần mềm cho PHẦN MỀM có thể được tạo, tạo, kích hoạt, hủy kích hoạt hoặc bất kỳ bộ phận hoặc quy trình chức năng nào khác để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Giấy phép phần mềm bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho BẠN. BẠN đồng ý rằng TÍNH TOÁN sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, trong mọi trường hợp mất thời gian, tiền bạc, chi phí, sự chậm trễ, sự cố hoặc ngừng hoạt động liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng máy chủ cấp phép bất kỳ lý do.

Chỉ một bản sao chưa được cấp phép của PHẦN MỀM hoạt động trong DEMO MODE có thể được tạo cho mục đích lưu trữ, với điều kiện là bản sao lưu chứa tất cả bản quyền, thỏa thuận cấp phép và bất kỳ thông báo độc quyền nào khác có trong bản gốc. Các điều khoản của HỢP ĐỒNG này sẽ chi phối mọi nâng cấp phần mềm được cung cấp bởi PHẦN MỀM TÍNH TOÁN thay thế và / hoặc bổ sung PHẦN MỀM gốc, trừ khi việc nâng cấp đó đi kèm với một thỏa thuận cấp phép riêng trong trường hợp các điều khoản của thỏa thuận cấp phép đó sẽ chi phối. BẠN đồng ý tuân theo luật bản quyền và tất cả các luật hiện hành khác của Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý hiện hành khác. BẠN không được hoặc cho phép bất kỳ bên thứ 3 nào sửa đổi, dịch, kỹ sư đảo ngược, dịch ngược, tháo rời hoặc tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào dựa trên PHẦN MỀM

Mua bản quyền ở đâu?

PACISOFT có văn phòng tại Tp HCM, Hà Nội, Quy Nhơn, Đà Nẵng. Quý khách hàng vui lòng liên lạc chuyên viên của PACISOFT hoặc qua email sales@pacisoft.com với thông tin đầy đủ và số lượng sản phẩm để có báo giá tốt nhất. Cam kết mức giá cạnh tranh và hỗ trợ tuyệt vời.

Hotline (024) 3915 6886 hoặc (028) 36100 816. Xem thêm Lợi ích mua bản quyền

Thời gian giao hàng

Với nhiều năm kinh nghiệm, hợp tác toàn cầu với hơn 1000 nhà sản xuất, hơn 80% đơn đặt hàng được đội ngũ mua hàng của PACISOFT tiến hành giao hàng trong vòng 24-72h sau khi khách hàng ký hợp đồng. Xem thêm Top lý do chọn PACISOFT

Liên hệ tư vấn, mua bản quyền

• (024) 3915 6886 | (028) 3610 0816

sales@pacisoft.com

www.PACISOFT.vn/lien-he

www.PACISOFT.com

tags: mua Calibrated Software bản quyền, mua Calibrated Software, mua bản quyền Calibrated Software, Calibrated Software chính hãng, Calibrated Software giá tốt, đại lý Calibrated Software, tư vấn mua Calibrated Software, tư vấn mua Calibrated Software bản quyền, tư vấn mua bản quyền Calibrated Software, Calibrated Software, phan mem Calibrated Software

Sản phẩm đang cập nhật.