Tư vấn, mua bán phần mềm FilmConvert bản quyền tại Việt Nam | Đại lý & nhà phân phối FilmConvert - PACISOFT Vietnam

Giỏ hàng 0 items: 0 ₫

 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 8:00-18:00 
(028) 36 100 816
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 8:00-18:00
(024) 3915 6886

FilmConvert

Giới thiệu FilmConvert

FilmConvert cho phép bạn thêm màu phim & hạt vào video của mình chỉ bằng vài cú nhấp chuột đơn giản. Với một loạt các máy ảnh hàng đầu thị trường được định hình, bạn có thể đạt được kết quả chính xác, dẫn đầu ngành ngay cả dưới thời hạn chặt chẽ nhất.

Các sản phẩm của FilmConvert

 

Tính năng FilmConvert

   

Camera profiles
We work with a wide range of popular cameras to deliver the most precise picture profiles available. We then use those profiles to match to your chosen film stocks to create a stunning and accurate result.

Our Camera Packs contain accurate data for each Camera Picture Style so we can tailor each film stock to your camera, allowing authentic Film Stock looks across a wide range of cameras and settings. We continue to work directly with camera companies to bring you the latest profiles.

       
Real Film Grain
Add real grain to your footage, scanned at 6k.

Unlike other plugins that simply overlay film grain, FilmConvert realistically models the amount of grain required for each color and exposure level in your image.
   
       
    19 Film Stocks to choose from
With the majority of people shooting on digital these days, film makers are striving to achieve the desirable qualities of film stocks when grading in post. Often, this requires a good team of colorists, however we bridge that process for everyone! We recreate the grain structure and spectral responses of a variety of modern film stocks, from Kodak® to FujiFilm®.
       

Create and export 3D LUTs using FilmConvert
LUTs are a great way to export your grade for use on devices or any compatible software. Here are some ways this can help improve your workflow.

You can use 3D LUTs on your monitor for on-set visualization. View on your monitor the look you will apply during post-production.
You can load 3D LUTs into most color-grading software, which can be useful in workflows where plugin support is limited.
You can export a 3D LUT to share your grade with others working on your film.
You can export your grade as a .cube LUT from any non-trial plugin version of FilmConvert. You cannot currently export .cube LUTs from the desktop app version at this time.
   

Sản phẩm

Adobe Premiere Pro & After Effects Plugin

 

 

Create the romance of film on your next digital video using FilmConvert plugin for Premiere Pro & After Effects. Our software seamlessly fits into your current Adobe workflow, helping you to achieve professional results quickly and easily. We’ve optimized our plugin to work cross platform, as well as being completely up-to-date with Adobe Creative Cloud 2015 or later.

• Cross Platform (macOS + Windows)
• Up-to-date with Adobe Creative Cloud 2015 or later
• Adobe Premiere Pro
• Adobe After Effects

 

Yêu cầu hệ thống

Windows         macOS
Adobe After Effects or Premiere Pro CC 2015 or later.
Windows 7 sp1 (64 bit) and up.


For OpenCL rendering an OpenCL 1.1 capable graphics card and runtime system are required.
For CUDA rendering a CUDA Compute Compatibility version 3.0 capable graphics card is required.
        OSX 10.9.5 or above is required.
Adobe After Effects or Premiere Pro CC 2015 or later.

For OpenCL rendering a version 1.1 capable graphics card and runtime system are required.

For CUDA rendering a CUDA Compute Compatibility version 3.0 and CUDA driver version 9.2 is required. For older CUDA versions, the previous version of FilmConvert (v2.39) is required.

Final Cut Pro Plugin

 

Instantly create the look of film on your next digital video using our FilmConvert plugin for Final Cut Pro. Our software seamlessly fits into your current FCPX workflow, helping you to achieve professional results quickly and easily. Simple software, beautiful & professional results.

• Final Cut Pro X
• Final Cut Pro 7
• Motion
• FCPX: New interface + fixes for High Sierra

 

 

Yêu cầu hệ thống

macOS
Apple Final Cut Pro 7.0+ or 10.4+
Apple Motion 5.3+

For FCP 7:
OSX 10.7 or later is required.

For FCP X:
OSX 10.9.5 and up.
An OpenCL version 1.1 capable graphics card.
HD rendering requires a minimum of 256 Mb of video memory.
4k rendering requires a minimum of 1 Gb of video memory.

OFX Plugin

Our intuitive software that takes care of the technology so you, the filmmaker, can focus on creating magical cinematic experiences for your audience. Easily add FilmConvert into your existing workflow and in just a few clicks, you are able to choose from 19 motion and still film stocks crafted and optimized scientifically to work with the sensor in your digital camera.

• Cross Platform (macOS + Windows)
• Davinci Resolve
• Magix Vegas
• HitFilm
• Scratch

 

 

Yêu cầu hệ thống

Windows     macOS
Blackmagic Design DaVinci Resolve 12 - 15
Blackmagic Design Fusion 7 - 9 Studio
HitFilm Pro 7 - 8
Sony Vegas Pro 12 -15
The Foundry Nuke 9
Assimilate Scratch 7 - 8
---

Windows 7 sp1 (64 bit) and up.
---

For OpenCL rendering a version 1.1 capable graphics card and runtime system are required.

For CUDA rendering (Resolve 12+ only) a CUDA Compute Compatibility version 3.0 capable
graphics card is required.
    Blackmagic Design DaVinci Resolve 12 - 15
Blackmagic Design Fusion 7 - 9 Studio
HitFilm Pro 7 - 8
The Foundry Nuke 9
Assimilate Scratch 7 - 8

OSX 10.9.5 and above is required.

For OpenCL rendering a version 1.1 capable graphics card and runtime system are required.

For CUDA rendering (Resolve 12 only) a CUDA Compute Compatibility version 3.0 capable
graphics card is required.

AVID Plugin

FilmConvert helps you create stunning results in no time! Easily add our plugin to your existing Avid workflow & achieve professional, industry leading looks for your next film.


• Cross Platform (macOS + Windows)
• Avid MC 7 and above

 

 

Yều cầu hệ thống

Windows       macOS
Windows 7 sp1 and up. (64 bit only)

Requires Avid Media Composer 7 or 8.

An OpenCL version 1.1 capable graphics card and runtime system.
If your machine does not have an OpenCL.dll, the plugin will not load.

For GPU rendering:
HD rendering requires a minimum of 256 Mb of video memory
4k rendering requires a minimum of 1 Gb of video memory.
      Requires Avid Media Composer 7 or 8.

OSX 10.9.5 and up is required..

An OpenCL version 1.1 capable graphics card and runtime system.
If your machine does not have an OpenCL.dll, the plugin will not load.

For GPU acceleration:
HD rendering requires a minimum of 256 Mb of video memory
4k rendering requires a minimum of 1 Gb of video memory.

Chính sách cấp phép

Hợp đồng cấp phép cho người dùng cuối

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của RUBK MONKEY SOFTWARE LTD ("EULA") là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn (một cá nhân hoặc một thực thể) và RUBBER MONKEY SOFTWARE LTD cho (các) sản phẩm phần mềm RUBBER MONKEY SOFTWARE LTD được xác định ở trên có thể bao gồm các thành phần phần mềm, phương tiện, tài liệu in và tài liệu điện tử "trực tuyến" hoặc "trực tuyến"). Bằng cách cài đặt, sao chép hoặc sử dụng sản phẩm phần mềm, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của EULA này. Thỏa thuận cấp phép này thể hiện toàn bộ thỏa thuận liên quan đến chương trình giữa bạn và RUBBER MONKEY SOFTWARE LTD, (được gọi là "người cấp phép") và nó thay thế mọi đề xuất, đại diện hoặc hiểu biết trước đó giữa các bên. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của EULA này, không cài đặt hoặc sử dụng sản phẩm phần mềm. sản phẩm phần mềm được bảo vệ bởi luật bản quyền và các điều ước quốc tế về bản quyền, cũng như các luật và hiệp ước về sở hữu trí tuệ khác. sản phẩm phần mềm được cấp phép, không được bán.

1. Cấp giấy phép
Sản phẩm phần mềm được cấp phép như sau:

(a) Cài đặt và sử dụng.
RUBBER MONKEY SOFTWARE LTD cấp cho bạn quyền cài đặt và sử dụng sản phẩm phần mềm trên máy tính của bạn chạy bản sao được cấp phép hợp lệ của hệ điều hành mà sản phẩm phần mềm được thiết kế [ví dụ: Mac OSX 10.9].

(b) Bản sao dự phòng.
Bạn cũng có thể tạo các bản sao sản phẩm phần mềm có thể cần thiết cho mục đích lưu trữ và lưu trữ.

2.Mô tả quyền và giới hạn khác
(a) Bảo trì các thông báo bản quyền.
Bạn không được xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền nào trên bất kỳ và tất cả các bản sao của sản phẩm phần mềm.

(b) Phân phối.
Bạn không được phân phối các bản sao đã đăng ký của sản phẩm phần mềm cho các bên thứ ba. Các phiên bản đánh giá có sẵn để tải xuống từ các trang web của RUBBER MONKEY SOFTWARE LTD có thể được phân phối miễn phí.

(c) Cấm kỹ thuật đảo ngược, dịch ngược và tháo gỡ.
Bạn không được đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược hoặc phân tách sản phẩm phần mềm, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi hoạt động đó được pháp luật hiện hành cho phép rõ ràng bất chấp giới hạn này.

(d) Cho thuê.
Bạn không được thuê, cho thuê hoặc cho mượn sản phẩm phần mềm.

(e) Dịch vụ hỗ trợ.
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM CAO SU có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến sản phẩm phần mềm ("Dịch vụ hỗ trợ"). Bất kỳ mã phần mềm bổ sung nào được cung cấp cho bạn như một phần của Dịch vụ hỗ trợ sẽ được coi là một phần của sản phẩm phần mềm và tuân theo các điều khoản và điều kiện của EULA này.

(f) Tuân thủ luật áp dụng.
Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng sản phẩm phần mềm.

3. Kết thúc
Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác, CAO SU MONKEY SOFTWARE LTD có thể chấm dứt EULA này nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của EULA này. Trong trường hợp đó, bạn phải hủy tất cả các bản sao sản phẩm phần mềm mà bạn sở hữu.

4. Bản quyền
Tất cả các tiêu đề, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, trong và đối với sản phẩm phần mềm và mọi bản sao của chúng đều thuộc sở hữu của RUBBER MONKEY SOFTWARE LTD hoặc các nhà cung cấp của nó. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu đối với nội dung có thể được truy cập thông qua việc sử dụng sản phẩm phần mềm là tài sản của chủ sở hữu nội dung tương ứng và có thể được bảo vệ bởi bản quyền hiện hành hoặc các luật và hiệp ước sở hữu trí tuệ khác. EULA này cấp cho bạn không có quyền sử dụng nội dung đó. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng được bảo lưu bởi phần mềm cao su

Mua bản quyền ở đâu?

PACISOFT có văn phòng tại Tp HCM, Hà Nội, Quy Nhơn, Đà Nẵng. Quý khách hàng vui lòng liên lạc chuyên viên của PACISOFT hoặc qua email sales@pacisoft.com với thông tin đầy đủ và số lượng sản phẩm để có báo giá tốt nhất. Cam kết mức giá cạnh tranh và hỗ trợ tuyệt vời.

Hotline (024) 3915 6886 hoặc (028) 36100 816. Xem thêm Lợi ích mua bản quyền

Thời gian giao hàng

Với nhiều năm kinh nghiệm, hợp tác toàn cầu với hơn 1000 nhà sản xuất, hơn 80% đơn đặt hàng được đội ngũ mua hàng của PACISOFT tiến hành giao hàng trong vòng 24-72h sau khi khách hàng ký hợp đồng. Xem thêm Top lý do chọn PACISOFT

Liên hệ tư vấn, mua bản quyền

• (024) 3915 6886 | (028) 3610 0816

sales@pacisoft.com

www.PACISOFT.vn/lien-he

www.PACISOFT.com

tags: mua FilmConvert bản quyền, mua FilmConvert, mua bản quyền FilmConvert, FilmConvert chính hãng, FilmConvert giá tốt, đại lý FilmConvert, tư vấn mua FilmConvert, tư vấn mua FilmConvert bản quyền, tư vấn mua bản quyền FilmConvert, FilmConvert, phan mem FilmConvert

Sản phẩm đang cập nhật.