Phần mềm PTC Windchill MPMLink bản quyền

Giỏ hàng 0 items: 0 ₫

 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 8:00-18:00 
(028) 36 100 816
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 8:00-18:00
(024) 3915 6886

PTC Windchill MPMLink

Trạng thái: Còn hàng

0 ₫
Hoặc

Giới thiệu


- PTC's mBOM Software
- Tăng cường hiệu quả của các kỹ sư sản xuất

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

PTC's mBOM Software: The Industry’s First Integral Solution

Giải pháp tích hợp đầu tiên của ngành công nghiệp phần mềm cho mBOMs

Mỗi ngày, các kỹ sư sản xuất phải đối mặt với thách thức trong việc đảm bảo rằng các kế hoạch quá trình, mBOMs, và các hướng dẫn công việc phản ánh chính xác các thiết kế kỷ thuật hiện hành. Thông thường, Không phải đến khi thiết kế hoàn thành mà các thiết kế kỹ thuật bao gồm thiết kế sản xuất được định nghĩa như thế nào và nơi nào sản phẩm được làm ra. Nhưng nếu việc quản lý quá trình sản xuất,Manufacturing Process Management (MPM) có thể hoàn thành trong việc đồng bộ với hoạt động kỷ thuật trên cùng 1 dữ liệu thiết kế – Nó có thể ảnh hưỡng tích cực tới chi phí sản xuất, phân phối sản xuất chính xác, và vòng đời phát triển. Phần mềm mBOMs của chúng tôi sẽ tăng cường hiệu quả của các kỹ sư sản xuất, liên kế kết hợp mBOMs với các thông tin thiết kế nguồn, vì thế mBOMs luôn phản ánh thiết kế kỹ thuật hiện tại.

PTC Windchill MPMLink – 1 ứng dụng PLM thiết kế cho các kỹ sư sản xuất- là 1 giải pháp lý tưởng bởi vì nó cung cấp cho các kỹ sư sản xuất các công cụ họ cần để thiết kế kỹ thuật số và quản lý tất cả quy trình kế hoạch phân phối đồng thời với thiết kế của họ.

English

Every day, manufacturing engineers face the challenge of ensuring that process plans, manufacturing bill-of-materials (mBOMs), and work instructions accurately reflect the current engineering design. Typically, it’s not until the design is completed that Design Engineering involves Manufacturing Engineering to define “how” and where a product is to be made. But if Manufacturing Process Management (MPM) could be done in sync with Engineering–operating on the same design data–it could positively impact product cost, accuracy of manufacturing deliverables, and development cycle time.

PTC Windchill MPMLink – an integral PLM application designed for manufacturing engineers – is an ideal solution because it gives mechanical engineers the tools they need to digitally design and manage all of their process plan deliverables concurrently with design.

Features and Benefits

  • Reduce time-to-market by enabling concurrent product and manufacturing process definition
  • Enhance efficiency of manufacturing engineers by allowing them to digitally author and manage manufacturing process plans and the associated resources
  • Lower the cost of changes by streamlining change impact identification and propagation as well as reducing the number of expensive late-stage changes
  • Improve production ramp-up and productivity by using this MPM software to efficiently optimize manufacturing processes and dynamically generate 2D and 3D work instructions
  • Improve product quality by reducing scrap and rework
  • Lower Total Cost of Ownership by eliminating multiple legacy and MS Office-based solutions

 

Tài nguyên WindChill

Datasheets

Brochures

Topic Sheets

 

© Pacisoft.com

Facebook Reviews

Bạn cũng có thể quan tâm đến các sản phẩm sau

PTC Windchill PDM Essentials

PTC Windchill PDM Essentials

0 ₫
PTC Windchill PDMLink

PTC Windchill PDMLink

0 ₫