EU - Shell SG là trung tâm sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Vấn đề gặp phải?

Năng suất nhân viên làm việc thấp do các hoạt động không liên quan đến trong thời gian làm việc, làm lãng phí băng thông và làm giảm hiệu suất mạng.

Gây ảnh hưởng đến việc trao đổi thông tin giữa HQ và chi nhánh vì các chi nhánh văn phòng của họ phải kết nối với HQ thông qua VPN.

Yêu cầu: Họ cần một giải pháp để phân tích lưu lượng và cung cấp báo cáo về những gì đã xảy ra trong Mạng.

Giải pháp từ phía Sangfor

Triển khai các thiết bị SANGFOR IAM cho mỗi chi nhánh.

Shell SG bây giờ có thể:

  • Kiểm soát các hoạt động như Facebook hoặc YouTube, chặn / hạn chế quyền truy cập vào các trang web.
  • Có toàn quyền kiểm soát băng thông và có thể hạn chế sử dụng bởi người dùng và ứng dụng.
  • Đảm bảo tốc độ băng thông cho các ứng dụng quan trọng và cũng để kết nối với cơ sở dữ liệu HQ.
  • Shell SG có thể kiểm soát được những gì đang xảy ra trong mạng của mình nhờ công cụ báo cáo IAM.
  •  Shell có thể quản lý và đưa ra các báo cáo hoàn chỉnh về tình trạng traffic.
  • SANGFOR IAM có thể cải thiện tốc độ kết nối internet bằng cách thiết lập một mạng lưới an toàn, ổn định và thuận tiện.

Câu chuyện khác

EU - Khách sạn Westin Kuala Lumpur

Vấn đề gặp phải?

Khó khăn trong việc kiểm soát hoạt động của một số khách hàng, hầu hết họ đều sử dụng các ứng dụng P2P để download và livestream chiếm một phần lớn băng thông mạng.

Làm giảm tốc độ truy cập internet, dẫn đến kết nối chậm và sự không hài lòng của khách hàng.

Traffic tắc nghẽn trong giờ cao điểm từ 18:00 đến 09:00 với nhiều kết nối đồng thời, bao gồm cả P2P.

Du khách thường phàn nàn vì internet không hoạt động hoặc quá chậm.

Khách doanh nhân cũng phàn nàn về việc truy cập chậm vào máy chủ HQ bằng SSL VPN hoặc các khách hàng của bên thứ ba.

Yêu cầu: Họ cần kiểm tra và kiểm soát lưu lượng truy cập dựa trên các ứng dụng và giới hạn mỗi phiên của người dùng.

Giải pháp từ phía Sangfor

Triển khai SANGFOR IAM ở chế độ đa cầu.

Khách sạn Westin bây giờ có thể dễ dàng giám sát hai mạng khác nhau: Nhân viên và Khu Khách.

Điều này đảm bảo đủ băng thông để lướt web, gửi email và sử dụng các công cụ kinh doanh như SSL VPN mà không bị chậm lại.

IAM có thể thiết lập chính sách phân bổ băng thông Quản lý CNTT của Kuala Lumpur theo thời gian và nhóm người sử dụng.

Khách hàng ban đêm có thể sử dụng băng thông của nhân viên để có thể truy cập internet nhanh hơn.

Cũng nhờ các công cụ báo cáo chi tiết có sẵn với Sangfor IAM, khách sạn Westin biết được những gì đang xảy ra trong mạng, lượng băng thông được sử dụng như thế nào, bởi ai và vì mục đích gì.

PACISOFT biên dịch