Giới thiệu Vmware

VMware là hãng hàng đầu thế giới cung cấp các giải pháp hạ tầng ảo hóa và điện toán đám mây. VMware hiện có hơn 500.000 khách hàng cùng 60.000 đối tác trên toàn cầu. Ngoài trụ sở đặt tại Thung lũng Silicon, VMware còn có nhiều văn phòng trên khắp thế giới.

PACISOFT hiện tại là đối tác Enterprise Solution Provider từ năm 2016. Có chứng chỉ và chứng nhận từ Vmware (Quý khách vui lòng Liên hệ chuyên viên PACISOFT để có chứng nhận)

Sản phẩm

Vmware Products   |   Tư vấn Mua Vmware     | Vmware bản quyền

Quản lý License

Truy câp: https://www.vmware.com/group/vmware/my-licenses

Trang tài nguyên Vmware

Tổng hợp

https://help.pacisoft.com/tai-nguyen-vmware/  (Tài liệu & giá tham khảo)

Brochure sản phẩm

VMware Cloud Foundation

 

VMware vSphere and vSphere with Operations Management

 

VMware vRealize Network Insight

VMware NSX

VMware vSAN

Securing Applications in Virtualized and Cloud Environments with VMware AppDefense

VMWARE SITE RECOVERY MANAGER 6.5

VMWARE vREALIZE SUITE

VMWARE vCLOUD SUITE

VMWARE vREALIZE BUSINESS FOR CLOUD

INTELLIGENT OPERATIONS BY VMWARE vREALIZE SUITE

VMWARE INTEGRATED OPENSTACK

 

VMWARE VCLOUD NFV

VMWARE VCLOUD NFV OPENSTACK EDITION

VMWARE HORIZON APPS

VMWARE HORIZON 7

VMWARE HORIZON CLOUD SERVICE

VMWARE APP VOLUMES

 

Hình thức MUA

Có hai dạng bản quyền Vmware là thuê bao và vĩnh viễn

1/ Thuê bao: theo năm có kèm Support Services (theo cấp độ ví dụ Advance hay Basic)  ví dụ VMware vSphere Desktop, VMware vCenter Server, VMware Horizon View Enterprise, VMware App Volumes Enterprise, VMware vSAN for Desktop Advanced, VMware User Environment Manager, Help Desk Tool, Virtualization Pack for Skype for Business, VMware Session Collaboration and VMware Horizon for Linux; VMware vSphere Desktop, VMware vCenter Server, VMware Horizon Apps Advanced, VMware User Environment Manager, Help Desk Tool, Virtualization Pack for Skype for Business, and VMware App Volumes Enterprise; VMware vSphere Desktop, VMware vCenter Server, VMware Horizon Apps Advanced, VMware User Environment Manager, Help Desk Tool, Virtualization Pack for Skype for Business, and VMware App Volumes Enterprise

2/ Vĩnh viễn: trả tiền 1 lần, nhưng hàng năm nên gia hạn gói bảo trì để được support ví dụ VMware Workspace ONE Enterprise Perpetual

Chính sách cấp phép

Nguồn: https://www.vmware.com/support/support-resources/licensing/product-licenses.html

Chi tiết về sản phẩm (Product Guide) xem tại đây https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/product/vmware-product-guide.pdf

Vmware có 4 dòng sản phẩm chính bao gồm

·       Infrastructure (Hạ tầng)
·       Security (Bảo mật)
·       Desktop and End User Computing
·       AirWatch by VmWare

và có hàng chục loại sản phẩm, theo 4 cách cấp phép, cho các đối tượng sử dụng để KH có thể chọn MUA đúng nhu cầu như sau:

·       OSI or Processor or Portable Licensing Unit (PLU)
·       VM or App
·       User
·       Desktop or Device

1. Tính theo CPU (Processor): Dựa trên CPU vật lý hiện có để tính toán số lượng giấy phép cần mua Vmware đúng và đủ.

2. Tính theo OSI (Operating System Instances):  Vmware cho phép cấp phép trên mỗi hệ điều hành (OSI), được định nghĩa là bất kỳ máy chủ, ảo hoặc vật lý nào, với địa chỉ IP tạo nhật ký, bao gồm các thiết bị mạng và  bộVi lưu trữ.

Ví dụ 
For example in an environment with 1 vCenter and 10 ESXi hosts.
- One can be used per vCenter (1 used)
- One can be used per ESXi host (10 Used)
- 14 remain for VMs, network devices, etc, etc.

3. Tính theo VM hoặc App: Dựa trên số máy ảo hoặc ứng dụng (Application Instances) mà bạn có

4. Tính theo người dùng (User): Giấy phép được cấp (gán) cho một người dùng cụ thể. Sau đó, User có thể sử dụng Vmware trên bất kỳ máy nào, 1 Người dùng có thể cài trên nhiều thiết bị, tuy nhiên LOGIN phải đúng User được cấp quyền

5. Tính theo Desktop/Device: Giấy phép được cấp  (gán) cho một thiết bị cụ thể.  Khi tính theo cách này, không phụ thuộc vào User ngồi vào thiết bị vì giấy phép được gán trên thiết bị đó 

Bảng cấp phép

Sản phẩm

Dạng cấp phép

Infrastructure

vSphere

per processor

vSphere with Operations Management

per processor

vSphere Remote Office Branch Office

per VM

vCenter Server

per app instance

Site Recovery Manager

per VM

vRealize Operations

per OSI

vRealize Log Insight

per OSI | per processor

vRealize Automation

per VM | per desktop

vRealize Automation Desktop

per OSI | per processor

vRealize Business for Cloud

named user

vRealize Business

per PLU

vRealize Suite

Per PLU for vRealize Suite component

Per CPU for vSphere component

vCloud Suite

per OSI | per processor

vRealize Code Stream

per processor for Data Center

concurrent user for desktop

vSAN

per processor

Security

VMware NSX for vSphere

per VM

VMware NSX for Multi-Hypervisor

per VM

Desktop and End User Computing

Fusion

per desktop

Fusion Pro

per desktop

Workstation Pro

per desktop

Workstation Player

per desktop

Horizon View Standard

concurrent user

Horizon Advanced, Enterprise

named user | concurrent user

Horizon Suite

named user | concurrent user

Horizon DaaS On-Premise Platform

concurrent user

App Volumes

concurrent user

Mirage

named user

Horizon Socialcast on Premise

named user

Horizon FLEX

per device

Workspace (Portal)

named user

Workspace Suite

named user

Horizon Air

named user

Horizon Air Desktop DR

named user

ThinApp

named user | per device

ThinApp Virtualization Packager

named user | per device

Mirage Windows Migration

per device

vRealize Operations for Horizon

named user | concurrent user

User Environment Manager

named user | concurrent user | per device

AirWatch by VmWare

AirWatch Management Suite (Green, Orange, Blue, Yellow)

named user | per device

AirWatch Content Locker

named user | per device

AirWatch Content Locker Collaborate

named user | per device

AirWatch Content Locker View

named user | per device

AirWatch Advanced Application Management

named user | per device

AirWatch Application Reputation Scanning

named user | per device

AirWatch Browser

named user | per device

AirWatch Email Client

named user | per device

AirWatch MAM Application Management

named user | per device

VMware Identity Manager Standard

named user

VMWare Identity Manager Advanced

named user

 

Các Định nghĩa/ thuật ngữ/chú thích liên quan cấp phép SP Vmware

"VCPU" là một đơn vị xử lý trung tâm ảo duy nhất được gán cho một Máy ảo (Virtual Machine) trong môi trường đám mây công cộng.

"Virtual Machine" hoặc "VM"  là một bộ phần mềm có thể chạy như là một hệ điều hành của riêng nó và thực thi các ứng dụng như một máy vật lý

“Processor”  là một chip vật lý đơn lẻ có một bộ xử lý trung tâm có thể thực thi các chương trình máy tính. 

Xem thêm tại đây

Nguồn: PACISOFT.com - Nghiêm cấm sao chép nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản