Cấp giấy phép và kích hoạt

Quản lý giấy phép hoặc đăng ký một hoặc nhiều người sử dụng cho các sản phẩm Minitab dưới đây.

>> Nhà cung cấp và phân phối Minitab bản quyền tại Việt Nam
>> Trung tâm hỗ trợ Minitab


Minitab 17 

Phần mềm thống kê Minitab có cả multi-user và single-user licensing

Kích hoạt Single-User License
  Quản lý Multi-User Licenses

Nếu bạn đang gặp khó khăn tự động kích hoạt phần mềm của bạn, cung cấp mã khóa sản phẩm của bạn và chúng tôi sẽ kích hoạt nó cho bạn.

KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN

                                                          Tạo một tập tin mới hoặc gia hạn giấy phép một hiện tại để sử dụng phần mềm                                                                                                          
QUẢN LÝ GIẤY PHÉP 

 


 

 

Minitab Express

Kích hoạt Single-User License   Quản lý Multi-User Licenses

Nếu bạn đang gặp khó khăn tự động kích hoạt phần mềm của bạn, cung cấp mã khóa sản phẩm của bạn và chúng tôi sẽ kích hoạt nó cho bạn.        

KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN

                                                                  

Tạo một tập tin mới hoặc gia hạn giấy phép một hiện tại để sử dụng phần mềm                                                                                                                     

QUẢN LÝ GIẤY PHÉP
  
Quality Trainer

 

Quality Trainer có thể mua trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng năm. Nó cũng có thể được thêm vào một giấy phép nhiều người sử dụng phần mềm thống kê Minitab .

QUẢN LÝ THEO DÕI


 


Devize

Đăng ký Devize có thể được mua trên cơ sở hàng năm. Cho người dùng đăng ký và xem một dự án.

QUẢN LÝ THEO DÕI


 


Qeystone

Đăng ký Qeystone có thể được mua trên cơ sở hàng năm.Cho người dùng một thuê bao để thực hiện các dự án cải tiến và theo dõi chương trình chất lượng của bạn.

QUẢN LÝ THEO DÕIQuality Companion

Phần mềm thống kê Minitab có cả multi-user và single-user licensing

 

Kích hoạt Single-User License
  Quản lý Multi-User Licenses

Nếu bạn đang gặp khó khăn tự động kích hoạt phần mềm của bạn, cung cấp mã khóa sản phẩm của bạn và chúng tôi sẽ kích hoạt nó cho bạn.

KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN

                                                          Tạo một tập tin mới hoặc gia hạn giấy phép một hiện tại để sử dụng phần mềm                                                                                                          
QUẢN LÝ GIẤY PHÉP 

Nhà cung cấp và phân phối Minitab bản quyền


Hiện tại Pacisoft là partner của Minitab tại Việt Nam, chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm bản quyền của Minitab. 
Cam kết các sản phẩm hoàn toàn chính hãng và luôn có sẵn để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt tình,  khách hàng có nhu cầu tư vấn, quan tâm về sản phẩm vui lòng liên hệ qua thông tin liên hệ bên dưới.

Thông tin liên hệ