KeyShot là một ứng dụng dựng hình 3D và hình ảnh động. Thay vì đặt KeyShot bên trong phần mềm mô hình hóa 3D, Keyshot cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt hơn với ba mức độ tương thích để  đưa vào  thiết kế của bạn.

>> Trung tâm thủ thuật Keyshot

>> Trung tâm hỗ trợ Keyshot và các câu hỏi liên quan

Direct import

Plugins

LiveLinking ™

KeyShot supports the widest number of 3D file formats out of any rendering software. With importers for over 20+ file types and versions you can be sure your 3D data will be imported accurately into KeyShot. Direct import of the major 3D CAD applications and the generic 3D file formats is included with .obj export available in KeyShot Pro.

 

Our plugins extends the functionality between KeyShot and the 3D modeling application. Depending on the application, this higher level of integration makes it possible for the entire geometry along with its structure, color assignments and camera views to be imported and for KeyShot files to be exported without KeyShot being installed.
The plugins also allow our LiveLinking technology to establish a link between your 3D modeling software and KeyShot. This keeps the software separate, allowing you to continue working and refining your model, then send all changes over to KeyShot with the click of a button. All without losing any views, materials, textures or animations already applied.

Hiện tại Pacisoft là partner của Keyshot tại Việt Nam, chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm bản quyền của Keyshot. Cam kết các sản phẩm hoàn toàn chính hãng và luôn có sẵn để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Khách hàng có nhu cầu tư vấn, quan tâm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin liên hệ