Tp. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2015

Công ty Pacisoft Việt Nam chính thức trở thành đối tác cung cấp các giải pháp bảo mật, an ninh của Mcafee tại Việt Nam với các sản phẩm và giải pháp đi kèm.

- Bảo mật mạng
- Bảo mật cho hệ thống
- Bảo mật cho Email & Web
- Bảo mật cho Mobile
- Quản lý rủi ro và kiểm soát tuân thủ
- Xác thực
- Bảo mật cho Cơ sở dữ liệu
- Giám sát An ninh tập trung
- Bảo Mật dữ liệu

McAfee là công ty chuyên về an toàn an ninh mạng, cung cấp các giải pháp bảo mật toàn diện cho đối tượng khách hàng rộng khắp từ doanh nghiệp lớn, tổ chức chính phủ, tới doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các khách hàng khác. Giải pháp bảo vệ toàn diện cho phép phòng chống tấn công trên mạng, bảo vệ hệ thống máy tính khỏi các cuộc tấn công phức hợp hay các tấn công thế hệ mới, các dạng tấn công này được khai thác trên nhiều mức độ của hạ tầng mạng. McAfee cung cấp giải pháp bảo mật theo chiều sâu, từ vùng mạng core đến vành đai, bảo mật toàn vẹn cho hệ thống máy chủ, máy trạm, thông qua hai giải pháp: McAfee System Protection Solution nhằm bảo mật cho hệ thống máy chủ và máy trạm và  McAfee Network Protection Solutions để đảm bảo khả năng bảo vệ và tốc độ của hệ thống mạng.

Với khả năng cung cấp đa dạng và chuyên sâu các giải pháp của Mcafee, Pacisoft hoàn toàn đáp ứng đầy đủ về năng lực và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề an ninh an toàn dữ liệu, hệ thống.

Gavin Struthers 

Lisa Matherly
Vice President
Worldwide Partner Programs, Marketing & Operations
Intel Security

Intel Security

Intel Security Partner Program