PACISOFT có các khóa đào tạo sử dụng phần mềm Minitab tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, KV lân cận. Bởi chuyên gia đào tạo Minitab Việt Nam.

Nội dung đang cập nhật.

On-Site Training

Đưa đến công ty bạn một giảng viên tại chỗ là một cách tiện lợi và hiệu quả về chi phí để giải quyết các thách thức kinh doanh cụ thể của bạn. Khóa học có thể FULL hoặc riêng lẻ tùy theo nhu cầu và kế hoạch hoặc đặc điểm mô hình công ty bạn như Sản xuất, Phân Tích, Dịch vụ, Sức Khỏe.