Architecture, Engineering & Contruction Collectrion, Media& Entertainment Collection, Product Design & Manufactuing Collection

Chương trình áp dụng trong Quý 3 trên toàn cầu đối với khách hàng mua mới sản phẩm Autodesk dành cho các gói suite (nhiều phần mềm) Industry Collection (AEC, PD, M&E). 

Save up to 30% on industry collections


 

Điều kiện áp dụng chương trình

 1. Chỉ  áp dụng cho Bản quyền vĩnh viễn không có Maintenance plan, phiên bản từ R14 (1998) tới 2017, không áp dụng cho mua mới kỳ hạn 1 quý và 2 năm.
2. Cập nhật số serial (yêu cầu: đã kích hoạt + vĩnh viễn + thương mại) trước khi đặt hàng vào www.autodesk.com/autodesksubmission

Lưu ý

 - Số serial vĩnh viễn đã áp dụng trong chương trình này vẫn có thể tiếp tục sử dụng, không  được dùng cho khuyến mãi nào về sau.
- Mỗi serial chỉ áp dụng 1 lần duy nhất cho 1 khách hàng
- Không áp dụng cho những serial đã dùng cho các chương trình trước đây
- Các sản phẩm LT không được áp dụng cho mua mới Industry Collection dạng multi-user
- Không áp dụng  cho bản quyền giáo dục, không kết hợp với các chương trình khuyến mãi, ưu đãi khác.

Xem chi tiết các chương trình khuyến mãi Autodesk AutoCAD khác tại đây

Trân trọng thông báo