Có 2 chương trình giảm giá đang diễn ra trước khi kết thúc bán License Vĩnh viễn PTC Creo

  1. BOGOHO offer is extended for Q1 – now includes Creo Elements Direct
  2. 35% off Perpetual Upgrades is again available  – the last quarter a customer can do a perpetual upgrade

Chương trình BOGOHO được gia hạn tới Q1 – và bao gồm Creo Elements Direct

Phần mềm của PTC chúng tôi không tạo ra sự đổi mới, là do bạn làm.
Creo Parametric cung cấp cho bạn các công cụ phù hợp để đạt được thiết kế chất lượng cao nhất trong thời gian nhanh nhất có thể.
Trong một khoảng thời gian giới hạn khi bạn mua một gói Creo Essentials hoặc Engineer *, sẽ được giảm giá 50% cho một licens thứ 2 trên cùng 1 gói phần mềm.

Liên hệ PACISOFT – sales@pacisoft.com

PTC Cũng kết thúc bán License vĩnh viên vào 1/1/2018 và chuyển qua thuê bao.

Giá cũng sẽ tăng thêm 10% cho nhóm CAD vào 1/10/2018 (năm tài chính FY18 mới của PTC)