Mcafee banner

Để có kế hoạch lên ngân sách cho doanh nghiệp, trường học, khối giáo dục, chính phủ, nhà nước, phi chính phủ.. trang bị bản quyền bảo mật Mcafee. Khách hàng có thể tìm hiểu và tham khảo bảng giá qua đối tác PACISOFT Vietnam. Hiện PACISOFT đang phục vụ cho hàng ngàn doanh nghiệp đa ngành nghề trong nhiều lĩnh vực. Mcafee cũng thiết kế đầy đủ các gói phù hợp từng quy mô, đặc thù hạ tầng, nhu cầu bao gồm Endpoint Security, Server Security, Security & Risk Management, Network Security, SIEM, Content Security, Data Protection,Premium Support and Services.

Để có báo giá chi tiết và khuyến mãi tại thời điểm mua, khách hàng vui lòng liên lạc với PACISOFT qua sales@pacisoft.com hoặc Hotline. 

Mua Mcafee bản quyền

Lưu ý: Doanh nghiệp phải mua tối thiểu 5 Node 

Các nhóm sản phẩm Mcafee gồm

  Endpoint Protection On Premises:  Perpetual or Subscription  
ETP McAfee Endpoint Threat Protection      
CTP McAfee Complete Endpoint Threat Protection      
CTPU-1 McAfee Complete Endpoint Threat Protection - Upgrade    
CTPU-2 McAfee Complete Endpoint Threat Protection - Upgrade from EPA    
EPA McAfee Endpoint Protection - Advanced Suite      
EPAU McAfee Endpoint Protection - Advanced Suite Upgrade    
CEB McAfee Complete EndPoint Protection - Business      
CEBU McAfee Complete EndPoint Protection Business - Upgrade    
  Endpoint Threat Defense:  Perpetual or Subscription    
ETD McAfee Endpoint Threat Defense      
EDR1 McAfee Endpoint Threat Defense and Response      
EDR2 McAfee Endpoint Threat Defense and Response - for CEB and CTP customers  

Phần mềm Endpoint Security (Mã: ETP)

Vĩnh viễn hoặc đăng ký thuê bao theo năm

GIẤY PHÉP: Theo Node; GIAO HÀNG: Download software (Tải xuống từ Mcafee.com). McAfee Endpoint Threat Protection cung cấp các tính năng tích hợp phần mềm chống malware, tường lửa, điều khiển thiết bị, bảo mật web và email để  bảo mật thiết bị đầu cuối cần thiết và quản lý tập trung. Nó cho phép quản trị viên bảo vệ người dùng trên các môi trường Windows, Mac và Linux khỏi phần mềm độc hại và các mối đe dọa zero-day và ngăn chặn các thiết bị kết nối với trang web trái phép.

SẢN PHẨM GỒM: McAfee Endpoint Security (ENS) multiplatform (Windows,Mac, Linux), McAfee Security for Email Servers, McAfee Device Control and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises). Bao gồm các sản phẩm cho khách hàng cũ: VirusScan Enterprise, VirusScan Enterprise for Linux, Endpoint Protection for Mac, VirusScan Command Line, SiteAdvisor Enterprise with Web Filtering, Endpoint Intelligence Agent, Desktop Firewall.

LƯU Ý PHẦN GIỚI HẠ - RESTRICTIONS:  Limited to customers with less than 2,000 total nodes for new business and competitive displacements.  Larger customers should purchase CTP.  Endpoint Threat Protection is not optimal for server environments.  Customers should purchase a Server Security SKU for McAfee Endpoint Security for Servers and optimized deployments in physical, virtual, and/or cloud server environments. For further exceptions please refer to the McAfee Quoting Handbook.

Sắp xếp theo BAND Range Mô tả McAfee PartNo MSRP (giá công bố) Standard Channel SKU
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE EP Threat Protection P:1 BZ [P+] ETPCDE-AA - ETPCDE-AA-AA
B 26-50 MFE EP Threat Protection P:1 BZ [P+] ETPCDE-AA - ETPCDE-AA-BA
C 51-100 MFE EP Threat Protection P:1 BZ [P+] ETPCDE-AA - ETPCDE-AA-CA
D 101-250 MFE EP Threat Protection P:1 BZ [P+] ETPCDE-AA - ETPCDE-AA-DA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE EP Threat Protection 1Yr BZ [P+] ETPYFM-AA - ETPYFM-AA-AA
B 26-50 MFE EP Threat Protection 1Yr BZ [P+] ETPYFM-AA - ETPYFM-AA-BA
C 51-100 MFE EP Threat Protection 1Yr BZ [P+] ETPYFM-AA - ETPYFM-AA-CA
D 101-250 MFE EP Threat Protection 1Yr BZ [P+] ETPYFM-AA - ETPYFM-AA-DA
  ProtectPLUS 2yr Business Software Support
A 5-25 MFE EP Threat Protection 2Yr BZ [P+] ETPYKM-AA - ETPYKM-AA-AA
B 26-50 MFE EP Threat Protection 2Yr BZ [P+] ETPYKM-AA - ETPYKM-AA-BA
C 51-100 MFE EP Threat Protection 2Yr BZ [P+] ETPYKM-AA - ETPYKM-AA-CA
D 101-250 MFE EP Threat Protection 2Yr BZ [P+] ETPYKM-AA - ETPYKM-AA-DA
E 251-500 MFE EP Threat Protection 2Yr BZ [P+] ETPYKM-AA - ETPYKM-AA-EA
  ProtectPLUS 3yr Business Software Support
A 5-25 MFE EP Threat Protection 3Yr BZ [P+] ETPYLM-AA - ETPYLM-AA-AA
B 26-50 MFE EP Threat Protection 3Yr BZ [P+] ETPYLM-AA - ETPYLM-AA-BA
C 51-100 MFE EP Threat Protection 3Yr BZ [P+] ETPYLM-AA - ETPYLM-AA-CA
D 101-250 MFE EP Threat Protection 3Yr BZ [P+] ETPYLM-AA - ETPYLM-AA-DA
E 251-500 MFE EP Threat Protection 3Yr BZ [P+] ETPYLM-AA - ETPYLM-AA-EA
  Subscription Offering
  ProtectPLUS 1yr Subscription License with 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE EP Threat Protection 1:1BZ [P+] ETPAJE-AA - ETPAJE-AA-AA
B 26-50 MFE EP Threat Protection 1:1BZ [P+] ETPAJE-AA - ETPAJE-AA-BA
C 51-100 MFE EP Threat Protection 1:1BZ [P+] ETPAJE-AA - ETPAJE-AA-CA
D 101-250 MFE EP Threat Protection 1:1BZ [P+] ETPAJE-AA - ETPAJE-AA-DA
  ProtectPLUS 3yr Subscription License with 3yr Business Software Support
A 5-25 MFE EP Threat Protection 3:3BZ [P+] ETPALE-AA - ETPALE-AA-AA
B 26-50 MFE EP Threat Protection 3:3BZ [P+] ETPALE-AA - ETPALE-AA-BA
C 51-100 MFE EP Threat Protection 3:3BZ [P+] ETPALE-AA - ETPALE-AA-CA
D 101-250 MFE EP Threat Protection 3:3BZ [P+] ETPALE-AA - ETPALE-AA-DA
  Competitive Upgrade Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE EP Threat Protect P:1BZ[P+]CompUPGD ETPCDE-BA - ETPCDE-BA-AA
B 26-50 MFE EP Threat Protect P:1BZ[P+]CompUPGD ETPCDE-BA - ETPCDE-BA-BA
C 51-100 MFE EP Threat Protect P:1BZ[P+]CompUPGD ETPCDE-BA - ETPCDE-BA-CA
D 101-250 MFE EP Threat Protect P:1BZ[P+]CompUPGD ETPCDE-BA - ETPCDE-BA-DA
E 251-500 MFE EP Threat Protect P:1BZ[P+]CompUPGD ETPCDE-BA - ETPCDE-BA-EA
  ProtectPLUS Perpetual License with 2yr Business Software Support
A 5-25 MFE EP Threat Protect P:2BZ[P+]CompUPGD ETPCFE-BA - ETPCFE-BA-AA
B 26-50 MFE EP Threat Protect P:2BZ[P+]CompUPGD ETPCFE-BA - ETPCFE-BA-BA
C 51-100 MFE EP Threat Protect P:2BZ[P+]CompUPGD ETPCFE-BA - ETPCFE-BA-CA
D 101-250 MFE EP Threat Protect P:2BZ[P+]CompUPGD ETPCFE-BA - ETPCFE-BA-DA
E 251-500 MFE EP Threat Protect P:2BZ[P+]CompUPGD ETPCFE-BA - ETPCFE-BA-EA
  ProtectPLUS Perpetual License with 3yr Business Software Support
A 5-25 MFE EP Threat Protect P:3BZ[P+]CompUPGD ETPCGE-BA - ETPCGE-BA-AA
B 26-50 MFE EP Threat Protect P:3BZ[P+]CompUPGD ETPCGE-BA - ETPCGE-BA-BA
C 51-100 MFE EP Threat Protect P:3BZ[P+]CompUPGD ETPCGE-BA - ETPCGE-BA-CA
D 101-250 MFE EP Threat Protect P:3BZ[P+]CompUPGD ETPCGE-BA - ETPCGE-BA-DA
E 251-500 MFE EP Threat Protect P:3BZ[P+]CompUPGD ETPCGE-BA - ETPCGE-BA-EA
  Competitive Upgrade Subscription Offering
  ProtectPLUS 1yr Subscription License with 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE EP Threat Protect 1:1BZ [P+]CompUPGD ETPAJE-BA - ETPAJE-BA-AA
B 26-50 MFE EP Threat Protect 1:1BZ [P+]CompUPGD ETPAJE-BA - ETPAJE-BA-BA
C 51-100 MFE EP Threat Protect 1:1BZ [P+]CompUPGD ETPAJE-BA - ETPAJE-BA-CA
D 101-250 MFE EP Threat Protect 1:1BZ [P+]CompUPGD ETPAJE-BA - ETPAJE-BA-DA
E 251-500 MFE EP Threat Protect 1:1BZ [P+]CompUPGD ETPAJE-BA - ETPAJE-BA-EA
  ProtectPLUS 3yr Subscription License with 3yr Business Software Support
A 5-25 MFE EP Threat Protect 3:3BZ [P+]CompUPGD ETPALE-BA - ETPALE-BA-AA
B 26-50 MFE EP Threat Protect 3:3BZ [P+]CompUPGD ETPALE-BA - ETPALE-BA-BA
C 51-100 MFE EP Threat Protect 3:3BZ [P+]CompUPGD ETPALE-BA - ETPALE-BA-CA
D 101-250 MFE EP Threat Protect 3:3BZ [P+]CompUPGD ETPALE-BA - ETPALE-BA-DA
E 251-500 MFE EP Threat Protect 3:3BZ [P+]CompUPGD ETPALE-BA - ETPALE-BA-EA
CTP McAfee Complete Endpoint Threat Protection

LICENSE: Per Node. DELIVERABLE: Software download. McAfee Complete Endpoint Threat Protection provides integrated antimalware, firewall, device control, web and email security along with advanced threat containment and machine learning analysis for greyware, ransomware and 0-day threats. It prevents, contains and hunts behaviors of threats, protects users on Windows, Mac and Linux environments, prevents unauthorized devices, applications, connections and websites, from being accessed.

PRODUCT INCLUDES: McAfee Endpoint Security (ENS) Multiplatform (Windows,Mac, Linux) including Adaptive Threat Protection module with Dynamic Application Containment and Real Protect, McAfee Security for Email Servers, McAfee Device Control, McAfee Application Control for PCs and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises).PRODUCT REQUIRES ENS VERSION 10.5 INSTALLED FOR COMPLETE FUNCTIONALITY

Includes the following legacy products for customers with existing deployments: VirusScan Enterprise, VirusScan Enterprise for Linux, Endpoint Protection for Mac, VirusScan Command Line, SiteAdvisor Enterprise with Web Filtering, Endpoint Intelligence Agent, Desktop Firewall, Host Intrusion Prevention for Desktops.

RESTRICTIONS: McAfee Complete Endpoint Threat Protection is not optimal for server environments.  Customers should purchase a Server Security SKU for McAfee Endpoint Security for Servers and optimized deployments in physical, virtual, and/or cloud server environments. For further exceptions please refer to the McAfee Quoting Handbook.
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE Complete EP Threat Protect P:1BZ[P+] CTPCDE-AA - CTPCDE-AA-AA
B 26-50 MFE Complete EP Threat Protect P:1BZ[P+] CTPCDE-AA - CTPCDE-AA-BA
C 51-100 MFE Complete EP Threat Protect P:1BZ[P+] CTPCDE-AA -- CTPCDE-AA-CA
D 101-250 MFE Complete EP Threat Protect P:1BZ[P+] CTPCDE-AA - CTPCDE-AA-DA
E 251-500 MFE Complete EP Threat Protect P:1BZ[P+] CTPCDE-AA - CTPCDE-AA-EA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE Complete EP Threat Protect 1YrBZ[P+] CTPYFM-AA - CTPYFM-AA-AA
B 26-50 MFE Complete EP Threat Protect 1YrBZ[P+] CTPYFM-AA - CTPYFM-AA-BA
C 51-100 MFE Complete EP Threat Protect 1YrBZ[P+] CTPYFM-AA - CTPYFM-AA-CA
D 101-250 MFE Complete EP Threat Protect 1YrBZ[P+] CTPYFM-AA - CTPYFM-AA-DA
E 251-500 MFE Complete EP Threat Protect 1YrBZ[P+] CTPYFM-AA - CTPYFM-AA-EA
  ProtectPLUS 2yr Business Software Support
A 5-25 MFE Complete EP Threat Protect 2YrBZ[P+] CTPYKM-AA - CTPYKM-AA-AA
B 26-50 MFE Complete EP Threat Protect 2YrBZ[P+] CTPYKM-AA - CTPYKM-AA-BA
C 51-100 MFE Complete EP Threat Protect 2YrBZ[P+] CTPYKM-AA - CTPYKM-AA-CA
D 101-250 MFE Complete EP Threat Protect 2YrBZ[P+] CTPYKM-AA - CTPYKM-AA-DA
E 251-500 MFE Complete EP Threat Protect 2YrBZ[P+] CTPYKM-AA - CTPYKM-AA-EA
  ProtectPLUS 3yr Business Software Support
A 5-25 MFE Complete EP Threat Protect 3YrBZ[P+] CTPYLM-AA - CTPYLM-AA-AA
B 26-50 MFE Complete EP Threat Protect 3YrBZ[P+] CTPYLM-AA - CTPYLM-AA-BA
C 51-100 MFE Complete EP Threat Protect 3YrBZ[P+] CTPYLM-AA - CTPYLM-AA-CA
D 101-250 MFE Complete EP Threat Protect 3YrBZ[P+] CTPYLM-AA - CTPYLM-AA-DA
E 251-500 MFE Complete EP Threat Protect 3YrBZ[P+] CTPYLM-AA - CTPYLM-AA-EA
  Subscription Offering
  ProtectPLUS 1yr Subscription License with 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE Complete EP Threat Protect 1:1BZ[P+] CTPAJE-AA - CTPAJE-AA-AA
B 26-50 MFE Complete EP Threat Protect 1:1BZ[P+] CTPAJE-AA - CTPAJE-AA-BA
C 51-100 MFE Complete EP Threat Protect 1:1BZ[P+] CTPAJE-AA - CTPAJE-AA-CA
D 101-250 MFE Complete EP Threat Protect 1:1BZ[P+] CTPAJE-AA - CTPAJE-AA-DA
E 251-500 MFE Complete EP Threat Protect 1:1BZ[P+] CTPAJE-AA - CTPAJE-AA-EA
  ProtectPLUS 3yr Subscription License with 3yr Business Software Support
A 5-25 MFE Complete EP Threat Protect 3:3BZ[P+] CTPALE-AA - CTPALE-AA-AA
B 26-50 MFE Complete EP Threat Protect 3:3BZ[P+] CTPALE-AA - CTPALE-AA-BA
C 51-100 MFE Complete EP Threat Protect 3:3BZ[P+] CTPALE-AA - CTPALE-AA-CA
D 101-250 MFE Complete EP Threat Protect 3:3BZ[P+] CTPALE-AA - CTPALE-AA-DA
E 251-500 MFE Complete EP Threat Protect 3:3BZ[P+] CTPALE-AA - CTPALE-AA-EA
F 501-1000 MFE Complete EP Threat Protect 3:3BZ[P+] CTPALE-AA - CTPALE-AA-FA
EPA McAfee Endpoint Protection - Advanced Suite

LICENSE: Per Node. DELIVERABLE: Software Download. PRODUCT INCLUDES: McAfee Endpoint Security (ENS) multiplatform (Windows, Mac, Linux), McAfee Security for Email Servers, Device Control, Policy Auditor for Desktop and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises).

Includes the following legacy products: VirusScan Enterprise, VirusScan Enterprise for Linux, Endpoint Protection for Mac, VirusScan Command Line, SiteAdvisor Enterprise with Web Filtering, Endpoint Intelligence Agent, Desktop Firewall, Host Intrusion Prevention for Desktops.
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE Endpoint Protection - Adv P:1 BZ[P+] EPACDE-AA - EPACDE-AA-AA
B 26-50 MFE Endpoint Protection - Adv P:1 BZ[P+] EPACDE-AA - EPACDE-AA-BA
C 51-100 MFE Endpoint Protection - Adv P:1 BZ[P+] EPACDE-AA - EPACDE-AA-CA
D 101-250 MFE Endpoint Protection - Adv P:1 BZ[P+] EPACDE-AA - EPACDE-AA-DA
E 251-500 MFE Endpoint Protection - Adv P:1 BZ[P+] EPACDE-AA - EPACDE-AA-EA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE Endpoint Protection - Adv 1YrBZ[P+] EPAYFM-AA - EPAYFM-AA-AA
B 26-50 MFE Endpoint Protection - Adv 1YrBZ[P+] EPAYFM-AA - EPAYFM-AA-BA
C 51-100 MFE Endpoint Protection - Adv 1YrBZ[P+] EPAYFM-AA - EPAYFM-AA-CA
D 101-250 MFE Endpoint Protection - Adv 1YrBZ[P+] EPAYFM-AA - EPAYFM-AA-DA
CEB McAfee Complete EndPoint Protection - Business

LICENSE: Theo Node. Giao hàng: Download

SẢN PHẨM GỒM: McAfee Endpoint Security (ENS) multiplatform (Windows, Mac, Linux) including Adaptive Threat Protection module with Dynamic Application Containment and Real Protect, McAfee Security for Email Servers, Device Control, Drive Encryption, File & Removable Media Protection, Management of Native Encryption, McAfee Security for Microsoft SharePoint, VirusScan Enterprise for Storage, McAfee Application Control for PCs and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises). PRODUCT REQUIRES ENS VERSION 10.5 INSTALLED FOR COMPLETE FUNCTIONALITY.

File & Removable Media Protection 5.0 release includes encrypted file capability for a number of Cloud Storage Services.

Includes the following legacy products: VirusScan Enterprise, VirusScan Enterprise for Linux, Endpoint Protection for Mac, VirusScan Command Line, SiteAdvisor Enterprise with Web Filtering, Endpoint Intelligence Agent, Host Intrusion Prevention for Desktops, Desktop Firewall.

RESTRICTIONS: Limited to customers with less than 2,000 total nodes for new business and competitive displacements. CEB upgrades only available for up to 2,000 nodes. Larger customers purchase CTP.  McAfee Complete Endpoint Protection – Business is not optimal for server environments. Customers should purchase a Server Security SKU for McAfee Complete Endpoint Protection – Business for Servers and optimized deployments in physical, virtual, and/or cloud server environments.  For further exceptions please refer to the McAfee Quoting Handbook.
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE Complete EP Protect Bus P:1 BZ [P+] CEBCDE-AA - CEBCDE-AA-AA
B 26-50 MFE Complete EP Protect Bus P:1 BZ [P+] CEBCDE-AA - CEBCDE-AA-BA
C 51-100 MFE Complete EP Protect Bus P:1 BZ [P+] CEBCDE-AA - CEBCDE-AA-CA
D 101-250 MFE Complete EP Protect Bus P:1 BZ [P+] CEBCDE-AA - CEBCDE-AA-DA
E 251-500 MFE Complete EP Protect Bus P:1 BZ [P+] CEBCDE-AA - CEBCDE-AA-EA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE Complete EP Protect Bus 1Yr BZ [P+] CEBYFM-AA - CEBYFM-AA-AA
B 26-50 MFE Complete EP Protect Bus 1Yr BZ [P+] CEBYFM-AA - CEBYFM-AA-BA
C 51-100 MFE Complete EP Protect Bus 1Yr BZ [P+] CEBYFM-AA - CEBYFM-AA-CA
D 101-250 MFE Complete EP Protect Bus 1Yr BZ [P+] CEBYFM-AA - CEBYFM-AA-DA
E 251-500 MFE Complete EP Protect Bus 1Yr BZ [P+] CEBYFM-AA - CEBYFM-AA-EA
  Endpoint Threat Defense:  Perpetual or Subscription
ETD McAfee Endpoint Threat Defense

LICENSE: Theo Node. GIAO HÀNG: Tải về. McAfee Endpoint Threat Defense uses reputation analysis and machine-learning to prevent both known and unknown threats from executing on the endpoint. It synthesizes local and vendor supplied reputations to allow security administrators to tailor vendor-supplied reputations to their company’s environment.

PRODUCT INCLUDES:  Threat Intelligence Exchange Server (VM), ENS Adaptive Threat Protection module (including Dynamic Application Containment and Real Protect), Data Exchange Layer (DXL) components and McAfee ePolicy Orchestrator (ePO).

PRODUCT REQUIRES: The separate purchase and installation of McAfee Endpoint Security (ENS) 10.5 or greater.
  Add On Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE Endpoint Threat Def P:1 BZ [P+] ETDCDE-AA - ETDCDE-AA-AA
B 26-50 MFE Endpoint Threat Def P:1 BZ [P+] ETDCDE-AA - ETDCDE-AA-BA
C 51-100 MFE Endpoint Threat Def P:1 BZ [P+] ETDCDE-AA - ETDCDE-AA-CA
D 101-250 MFE Endpoint Threat Def P:1 BZ [P+] ETDCDE-AA - ETDCDE-AA-DA
E 251-500 MFE Endpoint Threat Def P:1 BZ [P+] ETDCDE-AA - ETDCDE-AA-EA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE Endpoint Threat Def 1Yr BZ [P+] ETDYFM-AA - ETDYFM-AA-AA
B 26-50 MFE Endpoint Threat Def 1Yr BZ [P+] ETDYFM-AA - ETDYFM-AA-BA
C 51-100 MFE Endpoint Threat Def 1Yr BZ [P+] ETDYFM-AA - ETDYFM-AA-CA
D 101-250 MFE Endpoint Threat Def 1Yr BZ [P+] ETDYFM-AA - ETDYFM-AA-DA
E 251-500 MFE Endpoint Threat Def 1Yr BZ [P+] ETDYFM-AA - ETDYFM-AA-EA
  Endpoint SaaS:  Subscription
TSH McAfee Endpoint Protection Essential for SMB

LICENSE: Per Node. DELIVERABLE: Download / Activation Email. Designed for SMBs. PRODUCT INCLUDES: McAfee Endpoint Security (ENS) multiplatform, Device Control and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises) / ePO Cloud

NOTE:  Limited to customers with less than 1,000 total nodes for new business and competitive displacements.
  Standard Offering
  1yr Subscription License with 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE Endpoint Prxtn Ess SMB 1:1BZ TSHECE-AA - TSHECE-AA-AA
B 26-50 MFE Endpoint Prxtn Ess SMB 1:1BZ TSHECE-AA - TSHECE-AA-BA
C 51-100 MFE Endpoint Prxtn Ess SMB 1:1BZ TSHECE-AA - TSHECE-AA-CA
D 101-250 MFE Endpoint Prxtn Ess SMB 1:1BZ TSHECE-AA - TSHECE-AA-DA
E 251-500 MFE Endpoint Prxtn Ess SMB 1:1BZ TSHECE-AA - TSHECE-AA-EA
EPM McAfee Endpoint Security for MAC

LICENSE: Per Node. DELIVERABLE: Download. McAfee Endpoint Security for Mac provides complete endpoint protection for Macintosh endpoints; AntiVirus, anti-spyware, firewall, application protection for system lockdown. PRODUCT INCLUDES: McAfee Endpoint Security (ENS)  and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises).

Includes the following legacy products: VirusScan for Mac, Application Control for Mac
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE Endpoint Security 10 f Mac P:1BZ[P+] EPMCDE-AA - EPMCDE-AA-AA
B 26-50 MFE Endpoint Security 10 f Mac P:1BZ[P+] EPMCDE-AA - EPMCDE-AA-BA
C 51-100 MFE Endpoint Security 10 f Mac P:1BZ[P+] EPMCDE-AA - EPMCDE-AA-CA
D 101-250 MFE Endpoint Security 10 f Mac P:1BZ[P+] EPMCDE-AA - EPMCDE-AA-DA
E 251-500 MFE Endpoint Security 10 f Mac P:1BZ[P+] EPMCDE-AA - EPMCDE-AA-EA
  File & Application Control:  Perpetual
CCD McAfee Change Control for PCs

LICENSE: Per Node. DELIVERABLE: Download Only.  PRODUCT CONTENT: Enterprise compliance solution for File Integrity Monitoring (FIM), audit trails, and preventing unauthorized changes within an operating environment.
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Change Control for PCs P:1BZ [P+] CCDCKE-AA - CCDCKE-AA-AA
B 26-50 MFE Change Control for PCs P:1BZ [P+] CCDCKE-AA - CCDCKE-AA-BA
C 51-100 MFE Change Control for PCs P:1BZ [P+] CCDCKE-AA - CCDCKE-AA-CA
D 101-250 MFE Change Control for PCs P:1BZ [P+] CCDCKE-AA - CCDCKE-AA-DA
E 251-500 MFE Change Control for PCs P:1BZ [P+] CCDCKE-AA - CCDCKE-AA-EA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Change Control for PCs 1Yr BZ [P+] CCDYCM-AA - CCDYCM-AA-AA
B 26-50 MFE Change Control for PCs 1Yr BZ [P+] CCDYCM-AA - CCDYCM-AA-BA
C 51-100 MFE Change Control for PCs 1Yr BZ [P+] CCDYCM-AA - CCDYCM-AA-CA
D 101-250 MFE Change Control for PCs 1Yr BZ [P+] CCDYCM-AA - CCDYCM-AA-DA
E 251-500 MFE Change Control for PCs 1Yr BZ [P+] CCDYCM-AA - CCDYCM-AA-EA
ACD McAfee Application Control for PCs

LICENSE: Per Node. DELIVERABLE: Download Only.  PRODUCT CONTENT:  Application Whitelisting and Memory Protection targeted for desktops that need to be locked down and protected.  This product cannot be sold on embedded systems and devices such as ATMs, POS, medical or other fixed-function devices and  servers.
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Application Control PCs P:1BZ [P+] ACDCKE-AA - ACDCKE-AA-AA
B 26-50 MFE Application Control PCs P:1BZ [P+] ACDCKE-AA - ACDCKE-AA-BA
C 51-100 MFE Application Control PCs P:1BZ [P+] ACDCKE-AA - ACDCKE-AA-CA
D 101-250 MFE Application Control PCs P:1BZ [P+] ACDCKE-AA - ACDCKE-AA-DA
E 251-500 MFE Application Control PCs P:1BZ [P+] ACDCKE-AA - ACDCKE-AA-EA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE ApplicationControl PCs 1YrBZ [P+] ACDYCM-AA - ACDYCM-AA-AA
B 26-50 MFE ApplicationControl PCs 1YrBZ [P+] ACDYCM-AA - ACDYCM-AA-BA
C 51-100 MFE ApplicationControl PCs 1YrBZ [P+] ACDYCM-AA - ACDYCM-AA-CA
D 101-250 MFE ApplicationControl PCs 1YrBZ [P+] ACDYCM-AA - ACDYCM-AA-DA
  Other
MPOWER - USA McAfee MPOWER 2017 Summit Pass - USA

LICENSE: Per Seat. McAfee’s 10th annual security conference in the United States will be held October 17th thru 19th  at the Aria Hotel Las Vegas. This event will feature multiple days of keynotes and breakout sessions from leading security experts on today’s most critical security challenges. Topics run the gamut — from network security and data protection to securing the cloud and the emerging threat landscape. McAfee leaders and key partners will unveil product strategies and provide customers with innovative ideas to help them protect their critical assets and sensitive data. Visit https://mpower.mcafee.com for more information. Travel expenses are not included. To qualify for Early Bird pricing, orders must be placed at McAfee by July 31. Effective August 01, all orders must include standard pricing.

  Standard Offering
  General Item
  1-+ MFE MPOWER Pass Early Bird - AMER MPOWEREBAMER - MPOWEREBAMERA
  1-+ MFE MPOWER Pass Standard - AMER MPOWERSTDAMER - MPOWERSTDAMERA

Cập nhật: 11-2018 . PACISOFT Vietnam
Giá tham khảo đã ẩn