Mcafee banner


Để có kế hoạch lên ngân sách cho doanh nghiệp, trường học, khối giáo dục, chính phủ, nhà nước, phi chính phủ.. trang bị bản quyền bảo mật Mcafee. Khách hàng có thể tìm hiểu và tham khảo bảng giá qua đối tác PACISOFT Vietnam. Hiện PACISOFT đang phục vụ cho hàng ngàn doanh nghiệp đa ngành nghề trong nhiều lĩnh vực. Mcafee cũng thiết kế đầy đủ các gói phù hợp từng quy mô, đặc thù hạ tầng, nhu cầu bao gồm Endpoint Security, Server Security, Security & Risk Management, Network Security, SIEM, Content Security, Data Protection,Premium Support and Services.

Xem thêm: Bảng giá bản quyền McAfee Endpoint Security cho doanh nghiệp   | Mua Mcafee bản quyền

Để có báo giá chi tiết và khuyến mãi tại thời điểm mua, khách hàng vui lòng liên lạc với PACISOFT qua sales@pacisoft.com hoặc Hotline. Lưu ý: Doanh nghiệp phải mua tối thiểu 5 Node 

 

CWSE McAfee Cloud Workload Security - Essentials
CWSEU McAfee Cloud Workload Security - Essentials Conversion License
CWSA McAfee Cloud Workload Security - Advanced
  Cloud Security Solutions
PCS McAfee Public Cloud Server Security Suite
  Database Security
DCD McAfee Datacenter Security Suite for Database
VMD McAfee Vulnerability Manager for Databases
  Server Security Solutions
HIS McAfee Host Intrusion Prevention for Servers
GSS Security and Anti-Spam for Email Servers
LXSS McAfee VirusScan Enterprise for Linux
PSM-S McAfee Security for Microsoft SharePoint Server
MOD McAfee MOVE AntiVirus for Virtual Desktops (VDI)
MOV McAfee MOVE AntiVirus for Virtual Servers
NAP McAfee VirusScan Enterprise for Storage
PAS McAfee Policy Auditor for Servers
  File & Application Control:  Perpetual
CHS McAfee Change Control for Servers
ACS McAfee Application Control for Servers
Band Range Description McAfee PartNo MSRP Standard Channel SKU
  Server Security Suites
CWSB McAfee Cloud Workload Security - Basic

LICENSE: Per OS Instance. DELIVERABLE: Download.

PRODUCT CONTENT: Cloud Workload Security for hybrid cloud (VMware, OpenStack, AWS and Azure), McAfee Endpoint Security (ENS) for Servers, McAfee Endpoint Security (ENS) Firewall Module, MOVE Enterprise  (includes: MOVE AV Agentless and Multi-Platform), VirusScan Enterprise, VirusScan Enterprise for Linux, Host IPS for Servers and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises).
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Cloud Workload Sec Basic P:1BZ[P+] CWBCDE-AB - CWBCDE-AB-AA
B 26-50 MFE Cloud Workload Sec Basic P:1BZ[P+] CWBCDE-AB - CWBCDE-AB-BA
C 51-100 MFE Cloud Workload Sec Basic P:1BZ[P+] CWBCDE-AB - CWBCDE-AB-CA
D 101-250 MFE Cloud Workload Sec Basic P:1BZ[P+] CWBCDE-AB - CWBCDE-AB-DA
F 501-1000 MFE Cloud Workload Sec Basic P:1BZ[P+] CWBCDE-AB - CWBCDE-AB-FA
G 1001-2000 MFE Cloud Workload Sec Basic P:1BZ[P+] CWBCDE-AB - CWBCDE-AB-GA
H 2001-5000 MFE Cloud Workload Sec Basic P:1BZ[P+] CWBCDE-AB - CWBCDE-AB-HA
I 5001-10000 MFE Cloud Workload Sec Basic P:1BZ[P+] CWBCDE-AB - CWBCDE-AB-IA
J 10001-+ MFE Cloud Workload Sec Basic P:1BZ[P+] CWBCDE-AB - CWBCDE-AB-JA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Cloud Workload Sec Basic 1YrBZ[P+] CWBYFM-AB - CWBYFM-AB-AA
B 26-50 MFE Cloud Workload Sec Basic 1YrBZ[P+] CWBYFM-AB - CWBYFM-AB-BA
C 51-100 MFE Cloud Workload Sec Basic 1YrBZ[P+] CWBYFM-AB - CWBYFM-AB-CA
D 101-250 MFE Cloud Workload Sec Basic 1YrBZ[P+] CWBYFM-AB - CWBYFM-AB-DA
E 251-500 MFE Cloud Workload Sec Basic 1YrBZ[P+] CWBYFM-AB - CWBYFM-AB-EA
CWSBU McAfee Cloud Workload Security - Basic Conversion License

LICENSE: Per OS Instance. DELIVERABLE: Download. PRODUCT CONTENT: Upgrade license converting an existing 'node' license and support for ETP Suite usage on a server to a CWS Basic 'server' license and support.
  Suite Upgrade Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Cloud Work Sec Basic UPGD P:1BZ[P+] CWBCDE-XB - CWBCDE-XB-AA
B 26-50 MFE Cloud Work Sec Basic UPGD P:1BZ[P+] CWBCDE-XB - CWBCDE-XB-BA
C 51-100 MFE Cloud Work Sec Basic UPGD P:1BZ[P+] CWBCDE-XB - CWBCDE-XB-CA
D 101-250 MFE Cloud Work Sec Basic UPGD P:1BZ[P+] CWBCDE-XB - CWBCDE-XB-DA
E 251-500 MFE Cloud Work Sec Basic UPGD P:1BZ[P+] CWBCDE-XB - CWBCDE-XB-EA
CWSE McAfee Cloud Workload Security - Essentials

LICENSE: Per OS Instance. DELIVERABLE: Download.

PRODUCT CONTENT: Cloud Workload Security for hybrid cloud (VMware, OpenStack, AWS and Azure), McAfee Endpoint Security (ENS) for Servers including Adaptive Threat Protection module with Dynamic Application Containment and Real Protect, McAfee Endpoint Security (ENS) Firewall Module, Threat Intelligence Exchange, MOVE Enterprise  (includes: MOVE AV Agentless and Multi-Platform), VirusScan Enterprise, VirusScan Enterprise for Linux, Host IPS for Servers, Network Visibility and Micro-Segementation and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises).
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Cloud Workload Sec Essl P:1BZ[P+] CWECDE-AB - CWECDE-AB-AA
B 26-50 MFE Cloud Workload Sec Essl P:1BZ[P+] CWECDE-AB - CWECDE-AB-BA
C 51-100 MFE Cloud Workload Sec Essl P:1BZ[P+] CWECDE-AB - CWECDE-AB-CA
D 101-250 MFE Cloud Workload Sec Essl P:1BZ[P+] CWECDE-AB - CWECDE-AB-DA
E 251-500 MFE Cloud Workload Sec Essl P:1BZ[P+] CWECDE-AB - CWECDE-AB-EA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Cloud Workload Sec Essl 1YrBZ[P+] CWEYFM-AB - CWEYFM-AB-AA
B 26-50 MFE Cloud Workload Sec Essl 1YrBZ[P+] CWEYFM-AB -- CWEYFM-AB-BA
C 51-100 MFE Cloud Workload Sec Essl 1YrBZ[P+] CWEYFM-AB - CWEYFM-AB-CA
D 101-250 MFE Cloud Workload Sec Essl 1YrBZ[P+] CWEYFM-AB - CWEYFM-AB-DA
E 251-500 MFE Cloud Workload Sec Essl 1YrBZ[P+] CWEYFM-AB - CWEYFM-AB-EA
CWSEU McAfee Cloud Workload Security - Essentials Conversion License

LICENSE: Per OS Instance. DELIVERABLE: Download. PRODUCT CONTENT: Upgrade license converting an existing 'node' license and support for CTP Suite usage on a server to a CWS Essentials 'server' license and support.
  Suite Upgrade Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Cloud Work Sec Essl UPGD P:1BZ[P+] CWECDE-XB - CWECDE-XB-AA
B 26-50 MFE Cloud Work Sec Essl UPGD P:1BZ[P+] CWECDE-XB - CWECDE-XB-BA
C 51-100 MFE Cloud Work Sec Essl UPGD P:1BZ[P+] CWECDE-XB - CWECDE-XB-CA
D 101-250 MFE Cloud Work Sec Essl UPGD P:1BZ[P+] CWECDE-XB - CWECDE-XB-DA
E 251-500 MFE Cloud Work Sec Essl UPGD P:1BZ[P+] CWECDE-XB - CWECDE-XB-EA
CWSA McAfee Cloud Workload Security - Advanced

LICENSE: Per OS Instance. DELIVERABLE: Download.

PRODUCT CONTENT: Cloud Workload Security for hybrid cloud (VMware, OpenStack, AWS and Azure), McAfee Endpoint Security (ENS) for Servers including Adaptive Threat Protection module with Dynamic Application Containment and Real Protect, McAfee Endpoint Security (ENS) Firewall Module, Threat Intelligence Exchange, MOVE Enterprise  (includes: MOVE AV Agentless and Multi-Platform), VirusScan Enterprise, VirusScan Enterprise for Linux, Host IPS for Servers, Network Visibility and Micro-Segementation, Application Control for Servers, Change Control for Servers and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises).
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Cloud Workload Sec Adv P:1BZ[P+] CWACDE-AB - CWACDE-AB-AA
B 26-50 MFE Cloud Workload Sec Adv P:1BZ[P+] CWACDE-AB - CWACDE-AB-BA
C 51-100 MFE Cloud Workload Sec Adv P:1BZ[P+] CWACDE-AB - CWACDE-AB-CA
D 101-250 MFE Cloud Workload Sec Adv P:1BZ[P+] CWACDE-AB - CWACDE-AB-DA
E 251-500 MFE Cloud Workload Sec Adv P:1BZ[P+] CWACDE-AB - CWACDE-AB-EA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Cloud Workload Sec Adv 1YrBZ[P+] CWAYFM-AB - CWAYFM-AB-AA
B 26-50 MFE Cloud Workload Sec Adv 1YrBZ[P+] CWAYFM-AB - CWAYFM-AB-BA
C 51-100 MFE Cloud Workload Sec Adv 1YrBZ[P+] CWAYFM-AB - CWAYFM-AB-CA
D 101-250 MFE Cloud Workload Sec Adv 1YrBZ[P+] CWAYFM-AB - CWAYFM-AB-DA
F 501-1000 MFE Cloud Workload Sec Adv 1YrBZ[P+] CWAYFM-AB - CWAYFM-AB-FA
G 1001-2000 MFE Cloud Workload Sec Adv 1YrBZ[P+] CWAYFM-AB - CWAYFM-AB-GA
H 2001-5000 MFE Cloud Workload Sec Adv 1YrBZ[P+] CWAYFM-AB - CWAYFM-AB-HA
I 5001-10000 MFE Cloud Workload Sec Adv 1YrBZ[P+] CWAYFM-AB - CWAYFM-AB-IA
J 10001-+ MFE Cloud Workload Sec Adv 1YrBZ[P+] CWAYFM-AB - CWAYFM-AB-JA
  Cloud Security Solutions
PCS McAfee Public Cloud Server Security Suite

LICENSE: Per 100 hours

For pricebook purpose the cents per hour pricing is converted to $ per 100 hours

1 core: AWS - medium or less instance; Azure - A0, A1, D1, D1v2

2 cores: AWS - Large instance; Azure - A2, A5, D2, D11, D2v2, D11v2, G1

4+ cores: AWS - xLarge and above instance; Azure - A3, A4, A6, A7, A8, A9, D3, D4, D12, D13, D14, D3v2, D4v2, D5v2, D12v2, D13v2, D14v2, D15v2, G2, G3, G4, G5

DELIVERABLE: Download. PRODUCT CONTENT: McAfee Endpoint Security (ENS) Threat Prevention Module, McAfee Endpoint Security (ENS) Firewall Module, VirusScan Enterprise, VirusScan Enterprise for Linux, Host IPS for Servers, Application Control for Servers, Change Control for Servers, Cloud Workload Discovery for public cloud (AWS and Azure), and McAfee ePO.
  Standard Offering
  1yr Subscription License with 1yr Business Software Support
A 1-+ MFE Public Cloud Security 1:1 BZ 1 Core PCSC1E-AA - PCSC1E-AA-AA
A 1-+ MFE Public Cloud Security 1:1 BZ 2 Cores PCSC2E-AA - PCSC2E-AA-AA
A 1-+ MFE Public Cloud Security 1:1 BZ 4+Cores PCSC4E-AA - PCSC4E-AA-AA
  Database Security
DCD McAfee Datacenter Security Suite for Database

LICENSE: Per Database Instance. DELIVERABLE: Download.

PRODUCT CONTENT: McAfee Datacenter Security Suite for Databases includes McAfee Databases Activity Monitoring which provides real-time database activity monitoring, intrusion prevention and virtual patching for databases and McAfee Vulnerability Manager for Databases which scans databases and reports on: patch levels, detected vulnerabilities, insecure code, weak passwords, rootkits and other malware. Managed by: McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises), McAfee’s foundational unified security management solution providing endpoint, network and compliance management with increased security and reduced costs.
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Datacenter Sec Suite DbaseP:1BZ [P+] DCDCKE-AA - DCDCKE-AA-AA
B 26-50 MFE Datacenter Sec Suite DbaseP:1BZ [P+] DCDCKE-AA - DCDCKE-AA-BA
C 51-100 MFE Datacenter Sec Suite DbaseP:1BZ [P+] DCDCKE-AA - DCDCKE-AA-CA
D 101-250 MFE Datacenter Sec Suite DbaseP:1BZ [P+] DCDCKE-AA - DCDCKE-AA-DA
E 251-500 MFE Datacenter Sec Suite DbaseP:1BZ [P+] DCDCKE-AA - DCDCKE-AA-EA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Datacenter Sec Suite Dbase1YrBZ [P+] DCDYCM-AA - DCDYCM-AA-AA
B 26-50 MFE Datacenter Sec Suite Dbase1YrBZ [P+] DCDYCM-AA - DCDYCM-AA-BA
C 51-100 MFE Datacenter Sec Suite Dbase1YrBZ [P+] DCDYCM-AA - DCDYCM-AA-CA
D 101-250 MFE Datacenter Sec Suite Dbase1YrBZ [P+] DCDYCM-AA - DCDYCM-AA-DA
E 251-500 MFE Datacenter Sec Suite Dbase1YrBZ [P+] DCDYCM-AA - DCDYCM-AA-EA
VMD McAfee Vulnerability Manager for Databases

LICENSE: Per Database Instance. DELIVERABLE:  Download Only.   PRODUCT CONTENT: Vulnerability scanner for databases to identify patch levels, insecure PL/SQL code, weak passwords, attempted SQL injections, presence of database rootkits, and traces of malware.
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Vulnerability Mngr DbasesP:1BZ [P+] VMDCKE-AA - VMDCKE-AA-AA
B 26-50 MFE Vulnerability Mngr DbasesP:1BZ [P+] VMDCKE-AA - VMDCKE-AA-BA
C 51-100 MFE Vulnerability Mngr DbasesP:1BZ [P+] VMDCKE-AA - VMDCKE-AA-CA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE VulnerabilityMngr Dbases1YRBZ [P+] VMDYCM-AA - VMDYCM-AA-AA
B 26-50 MFE VulnerabilityMngr Dbases1YRBZ [P+] VMDYCM-AA - VMDYCM-AA-BA
C 51-100 MFE VulnerabilityMngr Dbases1YRBZ [P+] VMDYCM-AA - VMDYCM-AA-CA
D 101-250 MFE VulnerabilityMngr Dbases1YRBZ [P+] VMDYCM-AA - VMDYCM-AA-DA
  Server Security Solutions
HIS McAfee Host Intrusion Prevention for Servers

LICENSE: Per Server. DELIVERABLE: Download. PRODUCT CONTENT:  Host Intrusion Prevention (Host IPS) for Servers protects your critical assets with multiple proven methods, including behavioral and signature-based intrusion prevention, and on Windows and Linux systems with a system firewall and application blocking. Protect Web and SQL servers on Windows from attacks like directory traversals and SQL injection. Management system included: McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises).
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE HIP for Svrs P:1 BZ [P+] HISCDE-AB - HISCDE-AB-AA
B 26-50 MFE HIP for Svrs P:1 BZ [P+] HISCDE-AB - HISCDE-AB-BA
C 51-100 MFE HIP for Svrs P:1 BZ [P+] HISCDE-AB - HISCDE-AB-CA
D 101-250 MFE HIP for Svrs P:1 BZ [P+] HISCDE-AB - HISCDE-AB-DA
E 251-500 MFE HIP for Svrs P:1 BZ [P+] HISCDE-AB - HISCDE-AB-EA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE HIP for Svrs 1Yr BZ [P+] HISYFM-AB -- HISYFM-AB-AA
B 26-50 MFE HIP for Svrs 1Yr BZ [P+] HISYFM-AB -- HISYFM-AB-BA
C 51-100 MFE HIP for Svrs 1Yr BZ [P+] HISYFM-AB - HISYFM-AB-CA
GSS Security and Anti-Spam for Email Servers

LICENSE: Per Node. DELIVERABLE: Download. PRODUCT CONTENT: Groupware:  Security and Anti-Spam for Microsoft Exchange and McAfee Security for Lotus Domino.
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 5-25 MFESec/MS Exch/LotusD MSw/ePO P:1BZ[P+] GSSCDE-AA - GSSCDE-AA-AA
B 26-50 MFESec/MS Exch/LotusD MSw/ePO P:1BZ[P+] GSSCDE-AA - GSSCDE-AA-BA
C 51-100 MFESec/MS Exch/LotusD MSw/ePO P:1BZ[P+] GSSCDE-AA - GSSCDE-AA-CA
D 101-250 MFESec/MS Exch/LotusD MSw/ePO P:1BZ[P+] GSSCDE-AA - GSSCDE-AA-DA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 5-25 MFESec/MS Exch/LotusD MSw/ePO 1yrBZ[P+] GSSYFM-AA - GSSYFM-AA-AA
B 26-50 MFESec/MS Exch/LotusD MSw/ePO 1yrBZ[P+] GSSYFM-AA - GSSYFM-AA-BA
C 51-100 MFESec/MS Exch/LotusD MSw/ePO 1yrBZ[P+] GSSYFM-AA - GSSYFM-AA-CA
LXSS McAfee VirusScan Enterprise for Linux

LICENSE: Per Server. DELIVERABLE: Download. PRODUCT CONTENT: Provides superior and advanced protection against malicious code (viruses, worms, trojans, etc) that can infect and impact a computer system running the Linux operating system. Server licensing is not applicable to ProtectPLUS program.  Re-order and program policies do not apply.  Provides a single price for an 'external facing' server, where number of nodes are not known.  When the number of nodes are known and the server is 'internal facing' then a per node license is required.
  Server Offering
  Perpetual License with 1yr McAfee Business Software Support
A 1-2 MFE VirusScan Ent for Linux P:1 BZ LXSCKE-AB - LXSCKE-AB-AA
B 3-6 MFE VirusScan Ent for Linux P:1 BZ LXSCKE-AB - LXSCKE-AB-BA
C 7-15 MFE VirusScan Ent for Linux P:1 BZ LXSCKE-AB - LXSCKE-AB-CA
E 31-50 MFE VirusScan Ent for Linux P:1 BZ LXSCKE-AB - LXSCKE-AB-EA
F 51-100 MFE VirusScan Ent for Linux P:1 BZ LXSCKE-AB - LXSCKE-AB-FA
G 101-+ MFE VirusScan Ent for Linux P:1 BZ LXSCKE-AB - LXSCKE-AB-GA
  1yr Business Software Support
A 1-2 MFE VirusScan Ent for Linux 1Yr BZ LXSYCM-AB - LXSYCM-AB-AA
B 3-6 MFE VirusScan Ent for Linux 1Yr BZ LXSYCM-AB - LXSYCM-AB-BA
C 7-15 MFE VirusScan Ent for Linux 1Yr BZ LXSYCM-AB - LXSYCM-AB-CA
E 31-50 MFE VirusScan Ent for Linux 1Yr BZ LXSYCM-AB - LXSYCM-AB-EA
F 51-100 MFE VirusScan Ent for Linux 1Yr BZ LXSYCM-AB - LXSYCM-AB-FA
G 101-+ MFE VirusScan Ent for Linux 1Yr BZ LXSYCM-AB - LXSYCM-AB-GA
PSM-S McAfee Security for Microsoft SharePoint Server

LICENSE: Per Server.  DELIVERABLE: Download.  PRODUCT CONTENT: Groupware: Security for Microsoft SharePoint Server provides comprehensive protection from viruses and content management for Microsoft SharePoint Portal Server. Integrated with McAfee ePolicy Orchestrator. Server licensing is not applicable to ProtectPLUS program. Re-order and program policies do not apply. Provides a single price for an 'external facing' server, where number of nodes are not known.  When the number of nodes are known and the server is 'internal facing' then a per node license is required.​
  Unlimited External Connection Offering
  Perpetual License with 1yr McAfee Business Software Support
A 1-+ MFE Sec for MS SharePoint P:1 BZ PSMCDE-AB - PSMCDE-AB-AA
  1yr Business Software Support
A 1-+ MFE Sec for MS SharePoint 1Yr BZ PSMYFM-AB - PSMYFM-AB-AA
MOD McAfee MOVE AntiVirus for Virtual Desktops (VDI)

LICENSE: Per OS instance. DELIVERABLE: Download.

PRODUCT CONTENT:  MOVE AV for Virtual Desktops (VDI), ENS for VDI, Connectors for private cloud (VMware), McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises), Host IPS for desktops, and Site Advisor Enterprise

MOVE AV for Virtual Desktops provides more effective resource utilization for virtual desktops utilizing Citrix XenDesktop or VMware View.

Included are also the components required to support the McAfee MOVE scanning server (multi-platform and VMware View deployments) that provide the optimized protection for the supported nodes running on the targeted hypervisors. VMware NSX certified.

ENS for VDI provides hypervisor aware resource optimization for McAfee ENS Threat Prevention for Vmware virtualized environment. Its compatible with McAfee Advance Threat Protection (DAC and Real Protect) for Windows.
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE MOVE AV for Virtual DsktopsP:1BZ[P+] MOVCDE-AA - MOVCDE-AA-AA
B 26-50 MFE MOVE AV for Virtual DsktopsP:1BZ[P+] MOVCDE-AA - MOVCDE-AA-BA
C 51-100 MFE MOVE AV for Virtual DsktopsP:1BZ[P+] MOVCDE-AA - MOVCDE-AA-CA
D 101-250 MFE MOVE AV for Virtual DsktopsP:1BZ[P+] MOVCDE-AA - MOVCDE-AA-DA
F 501-1000 MFE MOVE AV for Virtual DsktopsP:1BZ[P+] MOVCDE-AA - MOVCDE-AA-FA
G 1001-2000 MFE MOVE AV for Virtual DsktopsP:1BZ[P+] MOVCDE-AA - MOVCDE-AA-GA
H 2001-5000 MFE MOVE AV for Virtual DsktopsP:1BZ[P+] MOVCDE-AA - MOVCDE-AA-HA
I 5001-10000 MFE MOVE AV for Virtual DsktopsP:1BZ[P+] MOVCDE-AA - MOVCDE-AA-IA
J 10001-+ MFE MOVE AV for Virtual DsktopsP:1BZ[P+] MOVCDE-AA - MOVCDE-AA-JA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 5-25 MFE MOVE AV for Virtual Dsktops1YrBZ[P+] MOVYFM-AA - MOVYFM-AA-AA
B 26-50 MFE MOVE AV for Virtual Dsktops1YrBZ[P+] MOVYFM-AA - MOVYFM-AA-BA
C 51-100 MFE MOVE AV for Virtual Dsktops1YrBZ[P+] MOVYFM-AA - MOVYFM-AA-CA
D 101-250 MFE MOVE AV for Virtual Dsktops1YrBZ[P+] MOVYFM-AA - MOVYFM-AA-DA
MOV McAfee MOVE AntiVirus for Virtual Servers

LICENSE: Per OS instance. DELIVERABLE: Download.

PRODUCT CONTENT:  MOVE AV for Virtual Servers, ENS for Servers, Connectors for private cloud (VMware) and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises).

MOVE AV for Virtual Servers provides offloading of scanning and scheduling for VMware, Citrix, and Hyper-V hypervisors. In addition, MOVE includes an agentless deployment mode for VMware and is VMware NSX certified.

ENS for Servers provides hypervisor aware resource optimization for McAfee ENS Threat Prevention for Vmware virtualized environment. Its compatible with McAfee Advance Threat Protection (DAC and Real Protect) for Windows.
  Standard Offering
  Perpetual License with 1yr McAfee Business Software Support
A 1-25 MFE MOVE AV for Virtual Servers OS P:1BZ MOVCKE-AT - MOVCKE-AT-AA
B 26-50 MFE MOVE AV for Virtual Servers OS P:1BZ MOVCKE-AT - MOVCKE-AT-BA
C 51-100 MFE MOVE AV for Virtual Servers OS P:1BZ MOVCKE-AT - MOVCKE-AT-CA
  1yr Business Software Support
A 1-25 MFE MOVE AV for Virtual Servers OS 1YrBZ MOVYCM-AT - MOVYCM-AT-AA
B 26-50 MFE MOVE AV for Virtual Servers OS 1YrBZ MOVYCM-AT - MOVYCM-AT-BA
C 51-100 MFE MOVE AV for Virtual Servers OS 1YrBZ MOVYCM-AT - MOVYCM-AT-CA
E 251-500 MFE MOVE AV for Virtual Servers OS 1YrBZ MOVYCM-AT - MOVYCM-AT-EA
F 501-1000 MFE MOVE AV for Virtual Servers OS 1YrBZ MOVYCM-AT - MOVYCM-AT-FA
G 1001-+ MFE MOVE AV for Virtual Servers OS 1YrBZ MOVYCM-AT - MOVYCM-AT-GA
NAP McAfee VirusScan Enterprise for Storage

LICENSE: Per AV Scanning Server. DELIVERABLE: Download.  Server licensing is not applicable to ProtectPLUS program.  Re-order and program policies do not apply.
  Standard Offering
  Perpetual License with 1yr McAfee Business Software Support
A 1-2 MFE VirusScan for Storage P:1 BZ NAPCKE-AB - NAPCKE-AB-AA
B 3-6 MFE VirusScan for Storage P:1 BZ NAPCKE-AB - NAPCKE-AB-BA
C 7-15 MFE VirusScan for Storage P:1 BZ NAPCKE-AB - NAPCKE-AB-CA
D 16-30 MFE VirusScan for Storage P:1 BZ NAPCKE-AB - NAPCKE-AB-DA
  1yr Business Software Support
A 1-2 MFE VirusScan for Storage 1Yr BZ NAPYCM-AB - NAPYCM-AB-AA
B 3-6 MFE VirusScan for Storage 1Yr BZ NAPYCM-AB - NAPYCM-AB-BA
C 7-15 MFE VirusScan for Storage 1Yr BZ NAPYCM-AB - NAPYCM-AB-CA
PAS McAfee Policy Auditor for Servers

LICENSE: Per Server. DELIVERABLE: Download Only.  PRODUCT CONTENT: Demonstrate compliance with key industry mandates and security policies  via policy audit. Full McAfee ePolicy Orchestrator integration (deploy, manage and report) enables organizations to leverage a unified platform for end point security and compliance management and achieve new levels of operational efficiency. This purpose-built IT audit solution includes waivers, a continuous audit model and is built on open security standards to automate the processes required for audits.  Support for multiple platforms and applications. Includes a copy of McAfee ePolicy Orchestrator 4.0 intended for use with McAfee Policy Auditor only. See product documentation.
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Policy Auditor Svr P:1 BZ [P+] PASCDE-AB - PASCDE-AB-AA
B 26-50 MFE Policy Auditor Svr P:1 BZ [P+] PASCDE-AB - PASCDE-AB-BA
C 51-100 MFE Policy Auditor Svr P:1 BZ [P+] PASCDE-AB - PASCDE-AB-CA
D 101-250 MFE Policy Auditor Svr P:1 BZ [P+] PASCDE-AB - PASCDE-AB-DA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Policy Auditor Srvrs 1Yr BZ [P+] PASYFM-AB - PASYFM-AB-AA
B 26-50 MFE Policy Auditor Srvrs 1Yr BZ [P+] PASYFM-AB - PASYFM-AB-BA
C 51-100 MFE Policy Auditor Srvrs 1Yr BZ [P+] PASYFM-AB - PASYFM-AB-CA
D 101-250 MFE Policy Auditor Srvrs 1Yr BZ [P+] PASYFM-AB - PASYFM-AB-DA
E 251-500 MFE Policy Auditor Srvrs 1Yr BZ [P+] PASYFM-AB - PASYFM-AB-EA
  File & Application Control:  Perpetual
CHS McAfee Change Control for Servers

LICENSE: Per Server. DELIVERABLE: Download Only.  PRODUCT CONTENT: Enterprise compliance solution for File Integrity Monitoring (FIM), audit trails, and preventing unauthorized changes within an operating environment.
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Change Control Servers P:1BZ [P+] CHSCKE-AB - CHSCKE-AB-AA
B 26-50 MFE Change Control Servers P:1BZ [P+] CHSCKE-AB - CHSCKE-AB-BA
C 51-100 MFE Change Control Servers P:1BZ [P+] CHSCKE-AB - CHSCKE-AB-CA
D 101-250 MFE Change Control Servers P:1BZ [P+] CHSCKE-AB - CHSCKE-AB-DA
E 251-500 MFE Change Control Servers P:1BZ [P+] CHSCKE-AB - CHSCKE-AB-EA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE Change Control Servers 1Yr BZ [P+] CHSYCM-AB - CHSYCM-AB-AA
B 26-50 MFE Change Control Servers 1Yr BZ [P+] CHSYCM-AB - CHSYCM-AB-BA
C 51-100 MFE Change Control Servers 1Yr BZ [P+] CHSYCM-AB - CHSYCM-AB-CA
D 101-250 MFE Change Control Servers 1Yr BZ [P+] CHSYCM-AB - CHSYCM-AB-DA
ACS McAfee Application Control for Servers

LICENSE: Per Server. DELIVERABLE: Download Only.  PRODUCT CONTENT:  Application Whitelisting and Memory Protection targeted for servers that need to be locked down and protected. These devices are function specific (mfg. devices, etc.) and in some cases cannot handle the load of traditional AntiVirus applications.
  Standard Offering
  ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE App Control Servers P:1BZ [P+] ACSCKE-AB - ACSCKE-AB-AA
B 26-50 MFE App Control Servers P:1BZ [P+] ACSCKE-AB - ACSCKE-AB-BA
C 51-100 MFE App Control Servers P:1BZ [P+] ACSCKE-AB - ACSCKE-AB-CA
D 101-250 MFE App Control Servers P:1BZ [P+] ACSCKE-AB - ACSCKE-AB-DA
E 251-500 MFE App Control Servers P:1BZ [P+] ACSCKE-AB - ACSCKE-AB-EA
  ProtectPLUS 1yr Business Software Support
A 1-25 MFE App Control Servers1YrBZ [P+] ACSYCM-AB - ACSYCM-AB-AA
B 26-50 MFE App Control Servers1YrBZ [P+] ACSYCM-AB - ACSYCM-AB-BA
C 51-100 MFE App Control Servers1YrBZ [P+] ACSYCM-AB - ACSYCM-AB-CA
D 101-250 MFE App Control Servers1YrBZ [P+] ACSYCM-AB - ACSYCM-AB-DA

 

PACISOFT 11-2018. Giá tham khảo bị ẩn