Phần mềm Vray bản quyền

Mua V-Ray 3.0 bản quyền thuê bao theo năm sẽ  linh hoạt cho khách hàng trong trường hợp hạch toán chi phí theo năm, dự án ngắn từ 1-3 năm hoặc các studio cần tạm thời để làm dự án...

Chaos đã nỗ lực để xây dựng bảng giá cho V-Ray 3.0 thuê bao hợp lý hơn cho các khách hàng trong nhiều lĩnh vực.

Không có số lượng tối thiểu khi thuê V-ray 3.0. Chaos cũng sẽ giảm giá  V-Ray 3.0 cho 3ds Max, Maya và NUKE, tùy thuộc vào số lượng.

Áp dụng cho

 • - V-Ray 3 for 3ds Max
 • - V-Ray 3 for Maya
 • - V-Ray 3 for MODO
 • - V-Ray 3 for NUKE
 • - V-Ray 3 Standalone
 • - V-Ray for Blender
 • - V-Ray 3 for SketchUp
 • - V-Ray 3 for Rhino*
 • - V-Ray for Revit

 

V-Ray Rental Licenses

Pricing | V-Ray 3.0 Workstation

 • • 1 Short-term (Monthly) license €120/$170/£100
 • • 1 Long-term (Annual) license €380/$520/£320

Pricing | Render nodes

 • • 1 Short-term (Monthly) license €50/$70/£43
 • • 1 Long-term (Annual) license €120/$170/£100

Volume Discounts on V-Ray 3.0 Workstations and Render node licenses

 

5 – 10 licenses

10% discount

11 – 14 licenses

15% discount

15 – 20 licenses

15% discount

20+ licenses

Contact us for pricing

Liên hệ với đối tác PACISOFT.com (Vietnam) để được tư vấn và hỗ trợ.

Bạn có thể Mua bản quyền V-Ray  hoặc tham khảo Phần mềm V-Ray . Xem các chương trình khuyến mãi Vray tại đây

Xem thông tin  hoặc thông qua nhân viên phụ trách, hoặc email tới info@pacisoft.com