Matrix và RhinoGold đã được viết lại từ đầu trên một nền tảng mới. Sự Kết hợp tốt nhất của cả hai chương trình cộng với Clayoo và Rhino 6. MatrixGold bổ sung một chiều hướng mới cho các giải pháp CAD tiên tiến của Gemvision. Nó kết hợp các tính năng Matrix và RhinoGold hàng đầu với giao diện đơn giản hóa của CounterSketch. MatrixGold cung cấp cho bạn nhiều sức mạnh hơn, một bộ công cụ được quản lý, quy trình làm việc trực quan và nâng cao năng suất.

Read More