Zoom Meetings & Chat

Hội nghị truyền hình doanh nghiệp với tính năng chia sẻ nội dung và nhắn tin trong thời gian thực. Liên lạc với PACI để nhận tư vấn và báo giá bản quyền, thuê bao các gói Zoom Pro, Enterprise, Biz cho nhà trường,giáo dục, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức.

Read More