Hướng dẫn mua gói Workplace của Facebook theo tháng hoặc năm. 

Facebook Workplace là công cụ làm việc thay đổi mọi thứ

Liên lạc, cộng tác và kết nối trên máy tính và di động, bằng các tính năng quen thuộc như nhóm, trò chuyện và cuộc gọi video. Bởi khi mọi người làm việc cùng nhau thì bất cứ điều gì cũng có thể thực hiện được.

Read More