V-Ray 3.0 for SketchUp

Pricing and Licensing / March, 2017

  Phần mềm Vray bản quyền

Giảm giá

Cùng với việc ra mắt mới bản  V-Ray 3 for SketchUp, giá dành cho bản quyền đã được điều chỉnh.Theo đó, khách hàng cuối sử dung có thể tiết kiệm đến 13% cho việc mua mới hoặc nâng cấp phần mềm.

Giá mới (Áp dụng từ March 7)

Giá được công bố toàn cầu, tại VN, giá có thể chịu phí nhập khẩu, thuế nhà thầu và chưa bao gồm Dongles (hardware lock - Chứa bản quyền cho phần mềm dạng khóa cứng)

Vĩnh viễn (Perpetual)

USD 

V-Ray 3.0 for SketchUp Workstation

$700

 

 

Nâng cấp (Upgrades) 

USD 

Upgrade from V-Ray 2 to V-Ray 3 Workstation for SketchUp

$280

Upgrade from V-Ray 2 to V-Ray 3 Workstation for SketchUp + 5 V-Ray 3 Render Nodes

$700

Upgrade from V-Ray 2 to V-Ray 3 Workstation for SketchUp + 10 V-Ray 3 Render Nodes

$980

 

 

Gói Bundles 

USD 

V-Ray 3 Workstation for SketchUp + 5 V-Ray 3 Render Nodes

$1740

V-Ray 3 Workstation for SketchUp + 10 V-Ray 3 Render Nodes

$2550

 

Thuê bao (Rentals) - Tính giá theo tháng, mua tối thiểu 12 tháng 

USD

Short-Term Rental V-Ray 3 Workstation for SketchUp (monthly)

$60

Long-Term Rental V-Ray 3 Workstation for SketchUp (annual)

$350

 

Chương trình nâng cấp miễn phí từ V-Ray 2.0 for Sketchup lên 3.0 vẫn tiếp tục

Free upgrade from V-Ray 2 for SketchUp

Khách hàng liên hệ PACISOFT để được hướng dẫn : Xem thông tin  hoặc thông qua nhân viên phụ trách, hoặc email tới info@pacisoft.com

Bất kỳ khách hàng đã mua mới bản quyền hoặc nâng cấp từ V-Ray 2.0 for Sketchup, trong thời gian hiệu lực (đến 31.12.2016) sẽ đủ điều kiện để nâng cấp miễn phí lên V-Ray 3 for SketchUp. Nâng cấp miễn phí này bao gồm một giấy phép máy trạm cùng với một render node.

Bạn có thể mất đến 10 ngày để nhận được Upgrade

Do sự quan tâm cao đối với việc nâng cấp này (rất nhiều khách hàng muốn nâng cấp) do đó,  việc nâng cấp miễn phí có thể mất đến 10 ngày làm việc để được xử lý.

Giấy phép nâng cấp sẽ đủ điều kiện để được cấp phép trực tuyến sau năm 2017. 

Sau khi hoàn thành, PACISOFT sẽ gửi gói nâng cấp cho khách hàng thông qua file WIBU.

Quan trong: V-Ray 2.0 không hỗ trợ Sketchup 2017.

Please note that with the launch of V-Ray 3.0 for SketchUp, we will no longer support V-Ray 1.49 for SketchUp. V-Ray 2.0 for SketchUp will not support SketchUp 2017. Only V-Ray 3.0 for Sketchup will support Sketchup 2017.

Bạn có thể Mua bản quyền V-Ray  hoặc tham khảo Phần mềm V-Ray . Xem các chương trình khuyến mãi Vray tại đây