Phần mềm PTC Mathacad Pro Invidual - Perpetual License

Giỏ hàng 0 items: 0 ₫

 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 8:00-18:00 
(028) 36 100 816
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 8:00-18:00
(024) 3915 6886

PTC Mathcad Pro Individual Licensing - Perpetual

Trạng thái: Còn hàng

0 ₫
Hoặc

Giới thiệu


- Giấy phép đơn (1 lic)
- Bản quyền vĩnh viễn
- ESD (E-license) from PTC

Mathcad

Xem thêm

  • Mathcad

Thông tin sản phẩm

PTC Mathcad là phần mềm tính toán cho phép bạn giải quyết, phân tích và chia sẽ các tính toán kỹ thuật sống còn nhất của bạn.

Được trình bày ra trong 1 giao diện dễ sử dụng, Khả năng tính toán kỹ thuật mạnh mẽ và đơn vị thông minh, và việc thêm ký hiệu toán học trực tiếp của nó, cho phép các kỹ sư và nhóm thiết kế ghi nhận và giao tiếp các tính toán kỹ thuật, các thông số thiết kế quan trọng và kiến thức kỹ thuật chung.

PTC Mathcad là một phần mềm tính toán kỹ thuật thực mà các phần mềm bảng tính, xử lý văn bảng, và thuyết trình và các ứng dụng chương trình khác đơn giản không thể làm được- nó mang tới 1 khả năng tính toán kỹ thuật mạnh mẽ vào các bảng biễu mà con người có thể đọc được. Nó tích hợp những cái đọc được đó, các phép tính trực tiếp với các lô, đồ thị, văn bản, và hình ảnh vào 1 tài liệu duy nhất, tương tác được và được trình bày 1 cách chuyên nghiệp. Sự dễ dàng và quen thuộc của các bản ghi chú kỹ thuật này cho phép thiết kế khai thác, xác thực và xác minh, và sự liên lạc rõ ràng của các thông tin kỹ thuật quan trọng. Bạn không cần phải là 1 chuyên gia PTC Mathcad để đọc và hiểu rõ các văn bản PTC Mathcad này

Cấp phép sản phẩm Mathcad

Mathcad Licensing Options

Individual Licensing

Individual licenses are activated using a license file stored locally. Users of individual licenses are also entitled to one home-use license for each individual license purchased, except for student licenses. The home-use licenses are valid while the maintenance subscription is active and are for use within the homes of the users of the individual licenses.

Floating Licensing

Floating licenses are allowed to float across a local area or wide area network. The software is not restricted to designated users or PCs however the number of PCs running Mathcad at the same time cannot exceed the number of floating licenses purchased. For example, a 5-user floating license may be floated across a network that supports 50 employees, giving anyone access to Mathcad, but only five users can use it at the same time. The license manager for Floating licenses is FLEXnet.

If your installation has an active maintenance policy, you are entitled to home-use licenses up to twice the number of floating licenses, except for academic floating licenses. The home-use licenses are for use within the homes of the users of the floating licenses.

Floating licenses may not shared outside the country in which they were purchased. Global licenses are available which include the right to use the licenses in multiple geographies.

How the FLEXnet License Management Works

The FLEXnet license manager, which comes on the Mathcad CD, is first installed onto the computer on the network that is designated as the license server or onto the same server where Mathcad is residing. When an end-user launches the Mathcad application on the client machine, the following steps take place:

  1. The client machine establishes a connection to the license server, where Mathcad license information is stored.
  2. The client machine sends a request to the license server for permission to run the application.
  3. The license server determines and validates if there are any licenses available, based on the contents of the license certificate file, and sends a grant or denial message back to the end-user.
  4. If a license is authenticated, the end-user is free to use Mathcad for any length of time.
  5. Once the Mathcad session is over, the license is returned to the server.

All Mathcad related calculations and processes are run locally on the client’s machine, so network traffic and resource use is minimised. 

 

Làm thế nào để mua bản quyền?

Which Mathcad license is best for you and your organization?

Features: Single Installation 
or Individual user
Multiple Installation 
or Multiple Users
Number of users per license 1 3+
License Type Locked to individual user Floating access for several users
Requires dedicated, exclusive access    
Includes home license for personal use while you remain on active maintenance    
Shared access, floating access    
  Contact Sales    Contact Sales   

Are you managing a team of engineers?

Are you re-creating vital calculations or struggling with complicated tools? Mathcad can help you document, analyze and re-use your calculations. That’s going to improve collaboration, quality, and your team’s productivity. A Mathcad representative can show you how.

Contact Us and we’ll create a custom demo, tailored for your team’s needs.

 

Tài nguyên Mathcad

Datasheets

Topic SheetsFacebook Reviews

Bạn cũng có thể quan tâm đến các sản phẩm sau

PTC Windchill FlexPLM

PTC Windchill FlexPLM

0 ₫
PTC Pro/INTRALINK

PTC Pro/INTRALINK

0 ₫
PTC Windchill PartsLink

PTC Windchill PartsLink

0 ₫
PTC Windchill Supplier Management

PTC Windchill Supplier Management

0 ₫