Tư vấn mua bán Telerik UI for Xamarin bản quyền

Giỏ hàng 0 items: 0 ₫

 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 8:00-18:00 
(028) 36 100 816
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 8:00-18:00
(024) 3915 6886

Telerik UI for Xamarin

Trạng thái: Còn hàng

0 ₫
Hoặc

Giới thiệu

 


• Xây dựng ứng dụng đa nền tảng
• Liên hệ để có giá ưu đãi
• Giao hàng trong 48-72h

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

GIỚI THIỆU

Telerik UI for Xamarin cung cấp 70 điều khiển để cho phép các developers xây dựng các ứng dụng di động hiện đại chuyên nghiệp cho iOS, Android và UWP từ một cơ sở mã duy nhất. Telerik UI for Xamarin là một tập hợp các điều khiển Xamarin.Forms và Xamarin bindings được xây dựng dựa trên Telerik UI for iOS and UI for Android. Các điều khiển Xamarin.Forms cũng sử dụng các điều khiển và tính năng từ Telerik UI for UWP, cung cấp API chung cho phép nhà phát triển sử dụng các thành phần Telerik gốc trên cả ba nền tảng di động (iOS / Android / Windows) bằng một cơ sở mã chung. Ngoài ra, bạn có quyền truy cập vào bộ điều khiển đầy đủ trong UI cho Xamarin.IOS, Xamarin.Android và UI cho UWP.

TÍNH NĂNG

Telerik UI for Xamarin Key Features:

 • One C# Project – Three Native Mobile Apps
  Telerik UI for Xamarin uses the Xamarin.Forms technology, making it possible for developers to build native iOS, Android and Universal Windows Platform apps from a single shared C# code base. The Telerik controls for Xamarin.Forms enables developers to easily implement various functionalities in their Xamarin.Forms projects and achieve the same scenarios across platforms using a single shared C# code base.
 • Visual Studio Item Templates
  Telerik UI for Xamarin comes complete with predefined item templates for Visual Studio. They are included by default when you install the product. You can directly include them in your Xamarin.Forms project and use them as footprints for similar scenarios in your application.
 • Native UI & Performance on Every Platform
  Telerik UI for Xamarin is a collection of Xamarin.Forms controls and Xamarin wrappers built on top of the native Telerik UI for iOS and Telerik UI for Android suites to offer Xamarin users truly native UI for their apps.
 • MVVM Support
  You want to know that your software is well structured, easily extensible, and unit testable. MVVM enables all of these things. Telerik UI for Xamarin fully supports MVVM, allowing you to create reliable, well-structured and easily maintainable applications.
 • Theming Mechanism & Predefined Theme
  Company branding, or consistent look and feel between platforms, is now possible with Telerik UI for Xamarin's theming mechanism that allows styling the controls using the theming available in Xamarin.Forms. Users can build a set of Styles for the controls adhering to a common look, and easily apply these styles through a single property. What’s more, we’ve created a built-in predefined theme – BlueTheme - for you to start with.
 • Design-time Support
  Telerik UI for Xamarin enhances the design time experience with support for Toolbox by allowing you to drag and drop components on the screen, thus making the screens development much easier.

Xamarin.Forms Components

 • Chart
 • DataGrid
 • ListView
 • Calendar
 • SideDrawer
 • DataForm
 • Radial Gauge
 • Linear Gauge
 • AutoCompleteTextView
 • SpreadStreamProcessing
 • Zip Library
 • TabView
 • Rating
 • Busy Indicator
 • DayView
 • Segmented Control
 • MaskedInput
 • SlideView
 • RadPath
 • NumericInput
 • RadEntry
 • Buttons

Xamarin.iOS Components

 • Chart
 • ListView
 • Calendar
 • SideDrawer
 • DataForm
 • Radial Gauge
 • Linear Gauge
 • AutoCompleteTextView
 • SpreadStreamProcessing
 • Zip Library
 • AppFeedback
 • DataSource
 • Alert
 • Busy Indicator
 • TabView
 • Rating
 • DayView

Xamarin.Android Components

 • Chart
 • ListView
 • Calendar
 • SideDrawer
 • DataForm
 • Radial Gauge
 • Linear Gauge
 • AutoCompleteTextView
 • SpreadStreamProcessing
 • Zip Library
 • AppFeedback
 • DataSource
 • TabView
 • Rating
 • Busy Indicator
 • DayView
 • Segmented Control

CẤP PHÉP

1 license/dev. Thuê bao theo năm và gia hạn hằng năm. Bạn có thể cài đặt License trên nhiều máy miễn là mỗi dev có giấy phép riêng. Subcsription bao gồm các tính năng mới và các bản sửa lỗi được phát hành bởi Progress Telerik trong 12 tháng.

Có 3 gói hỗ trợ có sẵn: Lite, Priority và Ultimate. 

• Lite Support bao gồm:

Thời gian trả lời 72 giờ (Thứ Hai-Thứ Sáu)

Hệ thống ticket trực tuyến

10 sự cố mỗi năm

Yêu cầu tính năng và lỗi không giới hạn

Truy cập vào diễn đàn cộng đồng

• Priority Support bao gồm:

Thời gian trả lời 24 giờ (Thứ Hai-Thứ Sáu)

Hệ thống ticket trực tuyến

Sự cố không giới hạn mỗi năm

Yêu cầu tính năng và lỗi không giới hạn

Truy cập vào diễn đàn cộng đồng

• Ultimate Support bao gồm

Thời gian trả lời 24 giờ (Thứ Hai-Thứ Sáu)

Sàng lọc ticket

Hệ thống ticket trực tuyến

Sự cố không giới hạn mỗi năm

Yêu cầu tính năng và lỗi không giới hạn

Truy cập vào diễn đàn cộng đồng

Hỗ trợ qua điện thoại

Hỗ trợ web từ xa

Vấn đề leo thang

Important - Please note that there may be a delay before you can use this software as a unique License key needs to be generated using your order details.

Gia hạn

Early - tối đa 60 ngày trước ngày hết hạn hiện tại, ngày hết hạn mới sẽ được tính dựa trên ngày đặt hàng ban đầu.

Standard - tối đa 60 ngày sau ngày hết hạn hiện tại, ngày hết hạn mới sẽ được tính dựa trên ngày đặt hàng ban đầu.

Welcome back - hơn 60 ngày sau khi đăng ký của bạn hết hạn, ngày hết hạn đăng ký mới sẽ được tính dựa trên ngày mua của Welcome back Renewals.

License Agreements

Quý khách hàng vui lòng liên lạc chuyên viên tại HCM, HN và các tỉnh khác hoặc qua email sales@pacisoft.com với thông tin đầy đủ và số lượng sản phẩm để có báo giá tốt nhất. Cam kết mức giá cạnh tranh và hỗ trợ tuyệt vời. Hotline (024) 3915 6886 hoặc (028) 36100 816.

Facebook Reviews