Mua phần mềm Veritas Infoscale Availability bản quyền | Phần mềm sao lưu
 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 8:00-18:00 
(028) 36 100 816
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 8:00-18:00
(024) 3915 6886

Veritas Infoscale Availability

Trạng thái: Còn hàng

0 ₫
Hoặc

Giới thiệu

 


- Bảo vệ Virtual, physical, and cloud
- Dùng cho doanh nghiệp

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Infoscale Availability :

Hạn chế tối đa thời gian downtime cho các ứng dụng doanh nghiệp quan trọng

Cung cấp tính sẵn sàng cao và khôi phục các sự cố mất dữ liệu trong bất kỳ khoảng cách nào cho các dịch vụ kinh doanh quan trọng của bạn, bao gồm các cơ sở dữ liệu cá nhân, các ứng dụng tùy chỉnh và các ứng dụng đa diện phức tạp trên toàn bộ môi trường vật lý và ảo.

Giám sát thông minh cho các ứng dụng và cơ sở hạ tầng, phát hiện các nguy cơ và tự động phục hồi các ứng dụng khi cần thiết. InfoScale tự động phát hiện sự cố cúp trang web và tự động hoặc theo lệnh của bạn sẽ phục hồi đến một trang khôi phục. Với khả năng kiểm thử tích hợp để phát hiện và báo cáo các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng có ảnh hưởng đến các dịch vụ CNTT, InfoScale Availability giúp giảm thiểu thời gian chết (downtime) của các dịch vụ kinh doanh quan trọng của bạn.

Tính năng

1/Availability over any distance

Đối với các ứng dụng quan trọng việc phục hồi dữ liệu cũng như hạn chế các thiệt hại do sự cố gây ra cần một cơ chế tự động ở bất cứ đâu.

InfoScale Availability cung cấp cho bạn khả năng khôi phục thảm họa qua bất kỳ khoảng cách nào, cho phép tổ chức của bạn triển khai cả tính sẵn sàng cao ở địa phương và nhóm từ xa cho giải pháp khắc phục thảm họa hoàn chỉnh.

Di chuyển các ứng dụng với một nhấp chuột duy nhất giữa các máy chủ trong một trung tâm dữ liệu local và bạn đã di chuyển dữ liệu này đến một địa điểm hoặc cơ sở khác cách xa hàng nghìn cây số.

2/Maximum availability for physical and virtual infrastructure

Nhiều nền tảng thường có nghĩa là tính sẵn sàng của các thiết bị ngày càng cao và tạo ra sự phức tạp ngày càng tăng. Sự phức tạp này có thể làm tăng chi phí hành chính và có khả năng xảy ra lỗi cao hơn.

InfoScale Availability là giải pháp duy nhất hỗ trợ tất cả các hệ điều hành hàng đầu, bao gồm UNIX, Microsoft Windows, Linux và các nền tảng ảo bao gồm VMware ESX, Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV), Oracle VM và Microsoft Hyper-V.

Đảm bảo thời gian hoạt động tối đa với một giải pháp duy nhất cho tính sẵn sàng cao và khắc phục thảm họa trên toàn bộ môi trường CNTT của bạn.

3/Automated disaster recovery testing

Môi trường sản xuất/kinh doanh của bạn luôn thay đổi. Một quy trình chiến lược kiểm tra khôi phục thảm hoạ và sự cố dữ liệu là rất cần thiết để đảm bảo phục hồi thành công trong trường hợp ngừng hoạt động.

InfoScale Availability bao gồm Fire Drill, một công cụ mô phỏng các thử nghiệm khôi phục thảm họa bằng cách khởi động một ứng dụng tại trang khôi phục thảm họa như trong thảm hoạ thực tế. Bởi vì nó là một mô phỏng, Fire Drill không phá vỡ các ứng dụng sản xuất, do đó, nó có thể được chạy thường xuyên khi cần thiết, loại bỏ sự cần thiết phải thử nghiệm cuối tuần mở rộng tay.


 

 

Facebook Reviews