BẢNG XẾP HẠNG CÁC PHẦN MỀM DIỆT VIRUS NĂM 2011
Xem chi tiết tại : https://anti-virus-software-review.toptenreviews.com/

Rank - Xếp hạng #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
Excellent score Tuyệt vời
Very good score Rất tốt
Good score Tốt
Fair score Tạm được
BitDefender Antivirus Pro
Kaspersky Anti-Virus Webroot AntiVirus Norton AntiVirus ESET Nod32 Antivirus AVG Anti-Virus G DATA AntiVirus Avira AntiVir
BitDefender Antivirus Kaspersky Anti-Virus Webroot AntiVirus Norton AntiVirus ESET Nod32 Antivirus AVG Anti-Virus G DATA AntiVirus Avira AntiVir
Giá thấp nhất (USD)
$29.95
$59.95
$29.95
$39.99
$39.99 34.99
$29.95
$26.95
Dùng thử   30 ngày
 30 ngày
 30 ngày  30 ngày 30 ngày
 30 ngày  30 ngày  30 ngày
Tỷ lệ người mua
90.84% 2.86% 2.63% 2.13% 0.23% 1.31% 0.00% 0.00%
 
Đánh giá tổng quát
Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
Xếp hạng
Phạm vi bảo vệ
Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
Tính hiệu quả
Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
Dễ cài đặt
Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
Dễ dùng
Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
Tính năng
Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
Cập nhật
Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
Trợ giúp / hỗ trợ Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Very Good Excellent Very Good
Khả năng phát hiện
Virus Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Worm Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Trojan Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Spyware Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Malware Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Rootkit Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Tính năng bổ sung
Browser Exploits Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark  
Check Mark Check Mark Check Mark
OS Exploits Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark  
Check Mark Check Mark Check Mark
Keyloggers Check Mark Check Mark Check Mark  
Check Mark  
 
 
Inbound Email Protection Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Outbound Email Protection Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Instant Messaging Protection Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark  
Check Mark Check Mark  
P2P/File Sharing Protection Check Mark Check Mark Check Mark  
 
 
 
 
Registry Startup Protection Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Dialers Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark  
Check Mark Check Mark
Backdoor Check Mark Check Mark  
Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Hackers Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark  
Check Mark Check Mark  
Phishing Check Mark Check Mark  


Check Mark Check Mark Check Mark
Identity Theft Protection Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Check Mark Check Mark
Adware Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
ActiveX Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Check Mark
Vulnerabilities Check Mark Check Mark
Check Mark Check Mark Check Mark

Cookies Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Check Mark

Scripts Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Full Web Protection Check Mark Check Mark
Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Spam

Check Mark

Check Mark

Auto USB Detect Check Mark Check Mark
Check Mark Check Mark Check Mark

Công nghệ
Virus Signatures Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Blacklisting
Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Whitelisting Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Heuristics Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Real-Time Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Check Mark
Security Network Check Mark
Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Check Mark Check Mark
Khả năng quét
On-access Scanning Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
On-demand Scanning Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Manual Scanning Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Quick & Deep Scan Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Optimized Scanning Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Scan Individual File(s) Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Exclude Files Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Scan Compressed Files Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Quarantines Infected Files Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Auto-Clean Infected Files Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Scan USB (and other external drives) Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Tính năng khác
Password Protect Settings Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark

Check Mark
Adjustable Security Levels Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark

Check Mark
User Profiles Check Mark Check Mark

Check Mark


Self-Defense Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Check Mark
Scheduling Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Khả năng cập nhật
Automatic Definition Updates Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Manual Definition Updates Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Scheduled Updates
Check Mark
Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Pulse/Push Updates Check Mark
Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark

Rollback
Check Mark


Check Mark

Hệ điều hành hỗ trợ
Windows 7 (32 bit) Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Windows 7 (64 bit) Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Windows Vista (32 bit) Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Windows Vista (64 bit) Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Windows XP (32 bit) Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark
Windows XP (64 bit) Check Mark Check Mark

Check Mark Check Mark Check Mark Check Mark

Các vị trí tiếp theo :

9. Vipre Antivirus  | 10. Trend Micro Titanium  | 11. Avast! Pro Antivirus | 12. F-Secure Anti-Virus | 13. eScan Anti-Virus | 14. McAfee VirusScan | 15. ZoneAlarm Antivirus | 16. CA Antivirus | 17. Panda Antivirus  | 18. CyberDefender Early Detection Center |19. ParetoLogic Anti-Virus PLUS | 20. Norman Antivirus & Antispyware

Copyright © 2011 Pacisoft.com