Tại Việt Nam, Pacisoft là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cấp phép phần mềm có bản quyền và phân phối phần mềm, triển khai các giải pháp CNTT.

Đối với Microsoft. Pacisoft là đối tác cấp độ Bạc (Silver Partner) đáp ứng các yêu cầu về chứng chỉ, doanh thu, khách hàng và các yêu cầu khác của hãng. Pacisoft không ngừng mở rộng danh mục kinh doanh sản phẩm Microsoft và đầu tư một cách bài bản, chuyên sâu. Áp dụng những công nghệ mới nhất như Cloud Office 365, Azure, vào công việc kinh doanh và tư vấn khách hàng.

Microsoft Silver

Về chứng nhận Silver Partner (ID#4354810) cho Volume Licensing OLP và Master Dealer (OEM+ Fullbox). Chi tiết Partner xem tại: https://pinpoint.microsoft.com/vi-vn/Companies/4299322107

Việc trở nhà cung cấp giải pháp Microsoft chuyên nghiệp, cấp phép doanh nghiệp số lượng lớn Open License, Select, triển khai ứng dụng Office 365, Azure , điện toán đám mây & các dịch vụ khác như Exchange, Lync, Sharepoint. Xem Brochure công ty mảng Microsoft. Giúp Pacisoft có vị thế trong lĩnh vực CNTT.

Website: https://microsoft.pacisoft.com/

Microsoft Brochure     sUlZM      Yjwsz LynC    Exchange      KpMhm       JySVR.png      SQL Brochure