Phần mềm Microsoft Office Visio Professional

Giỏ hàng 0 items: 0 ₫

 hcm@pacisoft.com
 Hotline HCM 8:00-18:00 
(028) 36 100 816
 hanoi@pacisoft.com
 Hotline HÀ NỘI 8:00-18:00
(024) 3915 6886

Microsoft Office Visio Professional 2013

Trạng thái: Còn hàng

0 ₫
Hoặc

Giới thiệu
 Tạo dữ liệu động
 Dễ dáng chia sẻ qua trình duyệt
 Chứa nhiều mẫu và hình dạng dành cho chuyên viên kỹ thuậtXem thêm

Thông tin sản phẩm

Microsoft Visio Professional 2010 cung cấp kết nối dữ liệu thời gian thực cho phép bạn tạo ra các sơ đồ hướng dữ liệu động và dễ dàng chia sẻ qua trình duyệt.

Ngoài ra, phần mềm này còn chứa nhiều mẫu và hình dạng dành cho chuyên viên kỹ thuật, tài chính, kinh doanh, nhân lực,...

Tính năng:

- Project management diagrams bao gồm mốc thời gian, lịch biểu, Gantt Chart và Pert Chart.

- Building architecture and service diagrams bao gồm không gian, kế hoạch sàn, điện, ống nước, HVAC,…

- Detailed network diagrams bao gồm các dịch vụ Active Directory và máy chủ rack.

- Engineering diagrams bao gồm điện, hóa chất, cơ khí,…

- ITIL (IT Infrastructure Library) diagram để xác định các yêu cầu công nghệ cơ sở hạ tầng.

- Pivot diagram tự động tạo ra các sơ đồ phân cấp để nhóm và gộp toàn bộ dữ liệu của bạn cho phân tích và trình bày hình ảnh.

- Software and database diagrams bao gồm UML và bản đồ website.

- Wireframe diagram để tạo ra các sơ đồ khung dây dùng cho thiết kế và tạo mẫu ứng dụng phần mềm.

- Align and space automatically để xác định vị trí mọi thứ trong sơ đồ hoặc khu vực được lựa chọn.

- Containers để nhóm các hình dạng liên quan một cách logic và dễ quan sát.

- Copy and Cross-functional flowchart/swim lane paste các hình dạng theo như ý muốn.

- Dynamic Grid để xác định vị trí các hình dạng liên quan đến nhau sao cho chính xác hơn.

- Chèn và xóa các hình dạng.

- Preview formatting changes để xem phương thức tạo chủ đề, căn chỉnh và định vị trí trước khi sử dụng.

- Giao diện người sử dụng Microsoft Office Fluent.

- Page Auto Size để tạo ra các sơ đồ lớn hơn với tính năng mở rộng và tự động điều chỉnh kích thước cho phù hợp nhu cầu của bạn.

- Quick Shapes mini toolbar để thêm các hình dạng phổ biến nhất mà không phải rời khỏi trang đang vẽ.

- Quick Shapes stencil gồm các hình dạng từ mỗi Quick Shapes được mở.

- Shapes window để tìm kiếm và lựa chọn các hình dạng cần thiết.

- Themes Gallery để nhanh chóng tạo các sơ đồ đẹp mắt với chủ đề có sẵn.

- Automatic data linking tự động liên kết dữ liệu tới một hoặc nhiều nguồn dữ liệu như Microsoft Excel, Access, SQL, và danh sách SharePoint Foundation.

- Automatic data refresh tự động refresh dữ liệu với khoảng thời gian định trước.

- Data graphics để hiển thị dữ liệu thời gian thực bên trong các sơ đồ với màu sắc, biểu tượng,…

- Data legend để giải thích ý nghĩa của các sơ đồ dữ liệu kết nối dữ liệu.

- Static sharing of diagrams để chia sẻ các sơ đồ tĩnh dưới dạng PDF, XPS hoặc một trang web.

- Chia sẻ các sơ đồ hướng dữ liệu động thông qua trình duyệt sử dụng Visio Services và SharePoint 2010 tích hợp.

- Fluent UI API bao gồm Command Bar và Ribbon API.

- Tùy chỉnh hình dạng.

- Sơ đồ API đã có cấu trúc.

- Tích hợp các dịch vụ XML Web.

- Tính năng của Autodesk AutoCAD.

- Microsoft Office integration thông qua việc nhập/xuất dữ liệu và nhúng sơ đồ Visio vào các tài liệu khác.

- Microsoft Excel integration để tạo báo cáo Shape Reports về các thuộc tính và dữ liệu lưu trong hình dạng.

- Microsoft Outlook integration bao gồm “Import Outlook Data Wizard” để tạo lịch Visio.

- Microsoft Project integration cùng với bảng biểu Visio Gantt và mốc thời gian.

- Microsoft Visual Studio programming hỗ trợ Microsoft .NET.

- Visual mashups with Visio Services để tạo ra các biểu đồ sử dụng dữ liệu thời gian thực và các dịch vụ khác trong SharePoint Server 2010.

 

 

Facebook Reviews